กีฬาวอลเลย์บอลในซีเกมส์

วอลเลย์บอลซีเกมส์ จัดการแข่งขันตั้งแต่ปี 1977 แต่ในปี 1999 ที่ประเทศบรูไน ไม่ได้มีการจัดการแข่งขัน

ประเภททีมชาย

แก้
วอลเลย์บอลชาย
ปี เจ้าภาพ   ชนะเลิศ   รองชนะเลิศ   อันดับที่ 3
1977
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
พม่า
 
ฟิลิปปินส์
 
ไทย
1979
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
พม่า
 
อินโดนีเซีย
 
ฟิลิปปินส์
1981
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
 
ฟิลิปปินส์
1983
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
Burma
 
อินโดนีเซีย
 
ฟิลิปปินส์
1985
รายละเอียด
 
กรุงเทพฯ
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
สิงคโปร์
1987
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
 
ไทย
1989
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
 
ไทย
1991
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
 
ฟิลิปปินส์
1993
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
 
สิงคโปร์
1995
รายละเอียด
 
เชียงใหม่
 
ไทย
 
พม่า
 
อินโดนีเซีย
1997
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
 
ฟิลิปปินส์
1999
รายละเอียด
 
บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
ไม่ได้จัดการแข่งขัน
2001
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ไทย
 
มาเลเซีย
 
พม่า
2003
รายละเอียด
 
ฮานอย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
 
ไทย
2005
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
2007
รายละเอียด
 
นครราชสีมา
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
 
ไทย
2009
รายละเอียด
 
เวียงจันทน์
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
 
พม่า
2011
รายละเอียด
 
ปาเลมบัง-จาการ์ตา
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
2013
รายละเอียด
 
เนปยีดอ
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
2015
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
2017
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
2019
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
อินโดนีเซีย
 
ฟิลิปปินส์
 
ไทย
2021
รายละเอียด
 
กว๋างนิญ
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
 
กัมพูชา

สรุปเหรียญ

แก้

ด้านล่างนี้นับเป็นเหรียญรวมกีฬาวอลเลย์บอลชายในซีเกมส์จากปี 2001 ถึงปัจจุบัน

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย 11 7 1 19
2   ไทย 8 4 6 18
3   พม่า 3 3 2 8
4   เวียดนาม 0 5 4 9
5   ฟิลิปปินส์ 0 2 4 6
6   กัมพูชา 0 0 1 1
6   สิงคโปร์ 0 0 1 1
รวม 22 21 19 62

ประเภททีมหญิง

แก้
วอลเลย์บอลหญิง
ปี เจ้าภาพ   ชนะเลิศ   รองชนะเลิศ   อันดับที่ 3
1977
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ฟิลิปปินส์
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
1979
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
ฟิลิปปินส์
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
1981
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
ฟิลิปปินส์
 
อินโดนีเซีย
 
สิงคโปร์
1983
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
อินโดนีเซีย
 
ฟิลิปปินส์
 
มาเลเซีย
1985
รายละเอียด
 
กรุงเทพฯ
 
ฟิลิปปินส์
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
1987
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
ฟิลิปปินส์
 
อินโดนีเซีย
 
ไทย
1989
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
1991
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
ฟิลิปปินส์
1993
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
ฟิลิปปินส์
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
1995
รายละเอียด
 
เชียงใหม่
 
ไทย
 
ฟิลิปปินส์
 
พม่า
1997
รายละเอียด
 
จาการ์ตา
 
ไทย
 
ฟิลิปปินส์
 
เวียดนาม
1999
รายละเอียด
 
บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
ไม่ได้จัดการแข่งขัน
2001
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
ฟิลิปปินส์
2003
รายละเอียด
 
ฮานอย
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
ฟิลิปปินส์
2005
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
ฟิลิปปินส์
2007
รายละเอียด
 
นครราชสีมา
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2009
รายละเอียด
 
เวียงจันทน์
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2011
รายละเอียด
 
บันดุง
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2013
รายละเอียด
 
เนปยีดอ
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2015
รายละเอียด
 
สิงคโปร์
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
 
สิงคโปร์
2017
รายละเอียด
 
กัวลาลัมเปอร์
 
ไทย
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
2019
รายละเอียด
 
มะนิลา
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2021
รายละเอียด
 
ฮานอย
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
2023
รายละเอียด
 
พนมเปญ
 
ไทย
 
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย

สรุปเหรียญ

แก้

ด้านล่างนี้นับเป็นเหรียญรวมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในซีเกมส์จากปี 1977 ถึงปัจจุบัน

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 16 2 2 20
2   ฟิลิปปินส์ 6 3 4 13
3   อินโดนีเซีย 1 7 10 18
4   เวียดนาม 0 11 2 13
5   สิงคโปร์ 0 0 2 2
6   พม่า 0 0 2 2
7   มาเลเซีย 0 0 1 1
รวม 21 21 21 63

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้