เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติศักดิ์ยิ่งพระขรรค์
พระมหาปรมาภรณ์แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทหาร

(Kungliga Svärdsorden)
Svardsorden.jpg
ประเทศ  สวีเดน
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา 28 เมษายน ค.ศ. 1748
ผู้สถาปนา พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน
ประธาน พระมหากษัตริย์สวีเดน
Personal command-sign of the King of Sweden.svg
ประเภท เครื่องรัฐอิสรยาภรณ์ห้าชั้น
สถานะ งดพระราชทานแต่ยังคงไว้
ผู้สมควรได้รับ นายทหาร
มอบเพื่อ ปฏิบัติราชการสงคราม และ เป็นเกียรติยศแก่ผู้มีคุณูปการต่อกองทัพในยามสันติ
สถิติการมอบ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟีม
รองมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวขั้วโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ (Kungliga Svärdsorden) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารของราชอาณาจักรสวีเดน สถาปนาครั้งแรก ค.ศ. 1748 โดย พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบให้แก่ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติราชการสงคราม และ นายทหารชาวต่างประเทศ ปัจจุบันงดพระราชทานแต่ยังคงไว้ซึ่งในยามสงคราม

ลำดับอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดวงตรา ดารา สายสร้อย Ordensgrad สถาปนา แพรแถบ
      Kommendör med stora korset (KmstkSO) ค.ศ. 1772  
    Kommendör av 1. klass (KSO1kl) ค.ศ. 1748  
  Kommendör (KSO) ค.ศ. 1873  
  Riddare av 1. klass (RSO1kl) ค.ศ. 1748  
  Riddare (RSO) ค.ศ. 1889  
ดวงตรา Bröstdekoration Ordensgrad สถาปนา แพรแถบ
  Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl) ค.ศ. 1788
  Riddare med stora korset (RmstkSO) ค.ศ. 1814
ดวงตรา Benämning Tillkomst Anmärkning
  Svärdstecknet (Svm) ค.ศ. 1850
  Svärdsmedaljen i guld (SvGM) ค.ศ. 1850
  Svärdsmedaljen i silver (SvSM) ค.ศ. 1850

แพรแถบแก้ไข

 

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Nordisk familjebok, vol. 27 [1]
  • Orders and Decorations of Europe in Color by Paul Hieronymussen and protographed by Aage Struwing; English translation by Christine Crowley. The MacMillan Company. New York, 1967. Originally published as Europaeiske Ordner I Faever @ Politikens Forlag, 1966. Color plates # 21-27; text pp. 125–126.
  • 'The Orders of Chivalry from the Original Statutes of the Various Orders of Knighthood and other Sources of Information by J. H. Lawrence-Archer. London: W. H. Allen and Company, 13 Waterloo Place, Pall Mall, S. W. Publishers to the India Office. 1887.
  • (สวีเดน) Per Nordenvall, Kungliga Serafimerorden 1748–1998. Stockholm : Kungl. Maj:ts orden, 1998. ISBN 978-91-630-6744-0
  • (สวีเดน) Royal Court of Sweden, www.royalcourt.se
  • Orders and Decorations of Europe in Color by Paul Hieronymussen and protographed by Aage Struwing; English translation by Christine Crowley. The MacMillan Company. New York, 1967. Originally published as Europaeiske Ordner I Faever @ Politikens Forlag, 1966. Color plates # 28-32; text pp. 126–127.

เชิงอรรถแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข