เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ (Kungliga Svärdsorden) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารของราชอาณาจักรสวีเดน สถาปนาครั้งแรก ค.ศ. 1748 โดย พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบให้แก่ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติราชการสงคราม และ นายทหารชาวต่างประเทศ ปัจจุบันงดพระราชทานแต่ยังคงไว้ซึ่งในยามสงคราม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติศักดิ์ยิ่งพระขรรค์
พระมหาปรมาภรณ์แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทหาร
ประเภทเครื่องราชอิสรยาภรณ์ห้าชั้น
วันสถาปนา28 เมษายน ค.ศ. 1748
ประเทศ สวีเดน
ผู้สมควรได้รับนายทหาร
มอบเพื่อปฏิบัติราชการสงคราม และ เป็นเกียรติยศแก่ผู้มีคุณูปการต่อกองทัพในยามสันติ
สถานะงดพระราชทานแต่ยังคงไว้
ผู้สถาปนาพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน
ประธานพระมหากษัตริย์สวีเดน
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซราฟีม
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวขั้วโลก

ลำดับอิสริยาภรณ์

แก้
ดวงตรา ดารา สายสร้อย Ordensgrad สถาปนา แพรแถบย่อ
      Kommendör med stora korset (KmstkSO) ค.ศ. 1772  
    Kommendör av 1. klass (KSO1kl) ค.ศ. 1748  
  Kommendör (KSO) ค.ศ. 1873  
  Riddare av 1. klass (RSO1kl) ค.ศ. 1748  
  Riddare (RSO) ค.ศ. 1889  
ดวงตรา Bröstdekoration Ordensgrad สถาปนา แพรแถบ
 
 
Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl) ค.ศ. 1788
 
 
Riddare med stora korset (RmstkSO) ค.ศ. 1814
ดวงตรา Benämning Tillkomst Anmärkning
  Svärdstecknet (Svm) ค.ศ. 1850
  Svärdsmedaljen i guld (SvGM) ค.ศ. 1850
  Svärdsmedaljen i silver (SvSM) ค.ศ. 1850

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • Nordisk familjebok, vol. 27 [1]
  • Orders and Decorations of Europe in Color by Paul Hieronymussen and protographed by Aage Struwing; English translation by Christine Crowley. The MacMillan Company. New York, 1967. Originally published as Europaeiske Ordner I Faever @ Politikens Forlag, 1966. Color plates # 21-27; text pp. 125–126.
  • 'The Orders of Chivalry from the Original Statutes of the Various Orders of Knighthood and other Sources of Information by J. H. Lawrence-Archer. London: W. H. Allen and Company, 13 Waterloo Place, Pall Mall, S. W. Publishers to the India Office. 1887.
  • (สวีเดน) Per Nordenvall, Kungliga Serafimerorden 1748–1998. Stockholm : Kungl. Maj:ts orden, 1998. ISBN 978-91-630-6744-0
  • (สวีเดน) Royal Court of Sweden, www.royalcourt.se
  • Orders and Decorations of Europe in Color by Paul Hieronymussen and protographed by Aage Struwing; English translation by Christine Crowley. The MacMillan Company. New York, 1967. Originally published as Europaeiske Ordner I Faever @ Politikens Forlag, 1966. Color plates # 28-32; text pp. 126–127.

เชิงอรรถ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้