พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน (สวีเดน: Fredrik I ; 23 เมษายน พ.ศ. 2219 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2294) เป็นพระมหากษัตริย์สวีเดนตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2263 จนเสด็จสวรรคต และทรงดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองเฮสส์-คัสเซิลเมื่อปี พ.ศ. 2273

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งสวีเดน
Fredrik I, king of Sweden.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1
พระราชอิสริยยศ * เจ้าชายพระราชสวามีแห่งสวีเดน
* พระมหากษัตริย์สวีเดน
* เจ้าชายแห่งเฮสส์-คาสเซิล
ราชวงศ์ ราชวงศ์เฮสส์
ครองราชย์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2263 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2294 (31 ปี)
บรมราชาภิเษก 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2263
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 23 เมษายน พ.ศ. 2219
เมืองคาสเซิล
สวรรคต 25 มีนาคม พ.ศ. 2294 (74 ปี)
กรุงสต็อกโฮล์ม
พระราชบิดา ชาลส์ที่ 1 เแลนด์เกรฟแห่งเฮสส์-คัสเซิล
พระราชมารดา เจ้าหญิงมาเรีย อเมเลียแห่งคอร์ตแลนด์
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีนาถอูลริกาแห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชินีหลุยส์ โดโรเธียแห่งปรัสเซีย


พระชนม์ชีพในวัยเยาว์แก้ไข

เจ้าชายเฟรเดอริกเป็นพระโอรสพระองค์ที่ 3 จาก 17 พระองค์ของชาลส์ที่ 1 เแลนด์เกรฟแห่งเฮสส์-คัสเซิล (3 สิงหาคม 1654 - 23 มีนาคม ค.ศ. 1730) และเจ้าหญิงมาเรีย อเมเลียแห่งคอร์แลนด์ (ค.ศ. 1653 - ค.ศ. 1711)

ปี ค.ศ. 1692 เจ้าชายได้เสด็จประพาสสาธารณรัฐดัตช์ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1695 เจ้าชายได้เสด็จประพาสอิตาลีและทรงศึกษาที่นครเจนีวา (ปัจจุบันเป็นเมืองของสมาพันธรัฐสวิส) หลังจากนั้นพระองค์ทรงเข้ารับราชการทหารเป็นหัวหน้ากองกำลังเมืองเป็นพลโทในสงครามสืบราชบัลลังก์สเปน

พระมหากษัตริย์สวีเดนแก้ไข

เจ้าชายเฟรเดอริกมีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระราชินีนาถอุลรีกา เอเลโอโนราแห่งสวีเดน และพระนางหลุยส์ โดโรเธียแห่งปรัสเซีย ในปีค.ศ. 1715 พระองค์ได้เป็นเจ้าชายพระราชสวามีแห่งสวีเดน