เครื่องอิสริยาภรณ์นายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย

เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งนายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย (สเปน: Orden del Libertador General San Martín) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ และเป็นผู้มอบเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์นี้

เครื่องอิสริยาภรณ์นายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย
เครื่องอนุสรณ์อิสริยาภรณ์นายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย
ประเภทอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
วันสถาปนาพ.ศ. 2486
ประเทศ อาร์เจนตินา
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
ประธานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ลำดับเกียรติ
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์เดือนพฤษภาคม

ลำดับชั้น แก้

แพรแถบย่อ ชั้น ชั้น (ภาษาสเปน)
 
สายสร้อย Collar
 
ประถมาภรณ์ Gran Cruz
 
ทวีติยาภรณ์ Gran Oficial
 
ตริตาภรณ์ Comendador
 
จัตุรถาภรณ์ Oficial
 
เบญจมาภรณ์ Caballero

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้