เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (เยอรมัน: Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, อังกฤษ: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria หรือ Order of Merit of the Austrian Republic) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ถือเป็นเครื่องอิสริยภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ชั้นมหาดารา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 15 ชั้น
วันสถาปนา2 เมษายน ค.ศ. 1952
ประเทศออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการรับใช้ประเทศออสเตรีย
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีออสเตรีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งออสเตรียสำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา (Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst)

อนึ่ง ผู้ศึกษาอาจสับสนเล็กน้อย เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธาณรัฐออสเตรียนี้ จะคล้ายคลึงกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารที่ชื่อว่า "มาเรีย เทเรสซา" ซึ่งมีเฉดสีแดงขาวเช่นกัน (แต่มาเรีย เทเรสซาจะเป็นแดงขาวที่ริ้วใหญ่กว่า)

ลำดับชั้น แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมีลำดับชั้นทั้งหมด 15 ชั้น ดังนี้

แพรแถบย่อ ชั้น ชั้น (ภาษาเยอรมัน)
 
มหาดารา Groß-Stern
 
มหาอิสริยาภรณ์ทอง (พร้อมสายสะพาย) Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande
 
มหาอิสริยาภรณ์เงิน (พร้อมสายสะพาย) Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande
 
มหาอิสริยาภรณ์ทอง (พร้อมดารา) Großes Goldenes Ehrenzeichen mit Stern
 
มหาอิสริยาภรณ์เงิน (พร้อมดารา) Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern
 
มหาอิสริยาภรณ์ทอง Grosses Goldenes Ehrenzeichen
 
มหาอิสริยาภรณ์เงิน Grosses Silbernes Ehrenzeichen
 
มหาอิสริยาภรณ์ Großes Ehrenzeichen
 
อิสริยาภรณ์ทอง Goldenes Ehrenzeichen
 
อิสริยาภรณ์เงิน Silbernes Ehrenzeichen
 
กิตติยาภรณ์ทอง Goldenes Verdienstzeichen
 
กิตติยาภรณ์เงิน Silbernes Verdienstzeichen
 
 
เหรียญทอง Goldene Medaille
 
เหรียญเงิน Silberne Medaille
 
เหรียญทองแดง Bronzene Medaille
ภาพของเครื่องอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้น
 
ชั้นที่ 1-5
ชั้นที่ 1-5 
 
ชั้นที่ 6-12
ชั้นที่ 6-12 
 
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ชั้นที่ 13-15)
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ชั้นที่ 13-15) 

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้