เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (เยอรมัน: Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, อังกฤษ: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria หรือ Order of Merit of the Austrian Republic) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ถือเป็นเครื่องอิสริยภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
Großstern-Ehrenzeichen-Rep-AUT-combined.jpg
ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ชั้นมหาดารา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 15 ชั้น
วันสถาปนา2 เมษายน ค.ศ. 1952
ประเทศออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการรับใช้ประเทศออสเตรีย
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีออสเตรีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งออสเตรียสำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา (Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst)

อนึ่ง ผู้ศึกษาอาจสับสนเล็กน้อย เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธาณรัฐออสเตรียนี้ จะคล้ายคลึงกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารที่ชื่อว่า "มาเรีย เทเรสซา" ซึ่งมีเฉดสีแดงขาวเช่นกัน (แต่มาเรีย เทเรสซาจะเป็นแดงขาวที่ริ้วใหญ่กว่า)

ลำดับชั้นแก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมีลำดับชั้นทั้งหมด 15 ชั้น ดังนี้

 1.   ชั้นมหาดารา (Groß-Stern)
 2.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมสายสะพาย (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande)
 3.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมสายสะพาย (Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande)
 4.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมดารา (Großes Goldenes Ehrenzeichen mit Stern)
 5.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมดารา (Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern)
 6.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทอง (Grosses Goldenes Ehrenzeichen)
 7.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงิน (Grosses Silbernes Ehrenzeichen)
 8.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ (Großes Ehrenzeichen)
 9.   ชั้นอิสริยาภรณ์ทอง (Goldenes Ehrenzeichen)
 10.   ชั้นอิสริยาภรณ์เงิน (Silbernes Ehrenzeichen)
 11.   ชั้นกิตติยาภรณ์ทอง (Goldenes Verdienstzeichen)
 12.   ชั้นกิตติยาภรณ์เงิน (Silbernes Verdienstzeichen)
 13.   ชั้นเหรียญทอง (Goldene Medaille)
 14.   ชั้นเหรียญเงิน (Silberne Medaille)
 15.   ชั้นเหรียญทองแดง (Bronzene Medaille)
ภาพของเครื่องอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้น
ชั้นที่ 1-5 
ชั้นที่ 6-12 
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ชั้นที่ 13-15) 

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข