เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

(Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich)
Großstern-Ehrenzeichen-Rep-AUT-combined.jpg
ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ชั้นมหาดารา (ชั้นสูงสุด)
ประเทศ ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา 2 เมษายน ค.ศ. 1952
ประธาน ประธานาธิบดีออสเตรีย
ประเภท อิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 15 ชั้น
สถานะ ยังคงมีการมอบ
ผู้สมควรได้รับ ผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อ บำเหน็จความชอบในการรับใช้ประเทศออสเตรีย
สถิติการมอบ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า ไม่มี
รองมา เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งออสเตรียสำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา (Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst)

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (เยอรมัน: Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, อังกฤษ: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria หรือ Order of Merit of the Austrian Republic ) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ถือเป็นเครื่องอิสริยภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศ

ลำดับชั้นแก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมีลำดับชั้นทั้งหมด 15 ชั้น ดังนี้

 1.   ชั้นมหาดารา (Groß-Stern)
 2.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมสายสะพาย (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande)
 3.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมสายสะพาย (Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande)
 4.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพร้อมดารา (Großes Goldenes Ehrenzeichen mit Stern)
 5.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงินพร้อมดารา (Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern)
 6.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทอง (Grosses Goldenes Ehrenzeichen)
 7.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์เงิน (Grosses Silbernes Ehrenzeichen)
 8.   ชั้นมหาอิสริยาภรณ์ (Großes Ehrenzeichen)
 9.   ชั้นอิสริยาภรณ์ทอง (Goldenes Ehrenzeichen)
 10.   ชั้นอิสริยาภรณ์เงิน (Silbernes Ehrenzeichen)
 11.   ชั้นกิตติยาภรณ์ทอง (Goldenes Verdienstzeichen)
 12.   ชั้นกิตติยาภรณ์เงิน (Silbernes Verdienstzeichen)
 13.   ชั้นเหรียญทอง (Goldene Medaille)
 14.   ชั้นเหรียญเงิน (Silberne Medaille)
 15.   ชั้นเหรียญทองแดง (Bronzene Medaille)
ภาพของเครื่องอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้น
ชั้นที่ 1-5 
ชั้นที่ 6-12 
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ชั้นที่ 13-15) 

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข