นายวงศ์ พลนิกร (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544) อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 2 สมัย

วงศ์ พลนิกร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เสียชีวิต15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (82 ปี)
พรรคการเมืองพรรคชาติประชาธิปไตย
คู่สมรสพญ. ประนอม พลนิกร

ประวัติ

แก้

วงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ที่ตำบลดอนหมู อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต[1]

วงศ์ พลนิกร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุรวม 82 ปี[2]

งานการเมือง

แก้

อดีตเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ วงศ์ลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศมาสมัครลงเลือกตั้ง ขณะนั้นวงศ์เป็นปลัดกระทรวงอยู่ ก่อนเกษียณอายุลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง

วงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชะมะนันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ครม. 40)[3] ต่อมา ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ เช่นเดียวกัน (ครม. 41)[4] และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม. 43)[5]

วงศ์ พลนิกร เคยร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วงศ์ พลนิกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 2. ใช่เพียงความทรงจำ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวงศ์ พลนิกร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร. 2545
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๙๒, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๒๘ ง หน้า ๑๑๗๑, ๕ เมษายน ๒๕๐๓