พรรคชาติสังคม

พรรคชาติสังคม ก่อตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 เป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 7/2500 จดทะเบียนวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500[1] มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ พลโทถนอม กิตติขจร, นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เลขาธิการพรรค คือ พลโทประภาส จารุเสถียร

พรรคชาติสังคม
หัวหน้าสฤษดิ์ ธนะรัชต์
เลขาธิการประภาส จารุเสถียร
คำขวัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย สังคม
ก่อตั้ง21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ยุบ20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (0 ปี 303 วัน)
ที่ทำการ580 ซอยสงวนสุข ถนนพระราม 5 สามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพ
สภาผู้แทนราษฎร
57 / 186
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติสังคม จัดตั้งขึ้นหลังเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2500 โดยการยุบรวมพรรคสหภูมิของนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ และพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลขึ้น โดยมี พลโท ถนอม กิตติขจร รองหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 แต่ทว่า การบริหารบ้านเมืองในสภาฯของ พลโท ถนอม เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะสมาชิกพรรคชาติสังคมเองเรียกร้องผลประโยชน์ และค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้วย จนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งคำประกาศของคณะปฏิวัติชุดนี้ได้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมดบทบาทของพรรคชาติสังคมจึงยุติลงแต่เพียงเท่านี้[2]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข