พรรคสหภูมิ

อดีตพรรคการเมือง

พรรคสหภูมิ พรรคการเมืองพรรคหนึ่งของประเทศไทยในอดีต

พรรคสหภูมิ
หัวหน้าสุกิจ นิมมานเหมินท์
เลขาธิการสงวน จันทรสาขา
คำขวัญเจตน์จำนงของปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามเสรีภาพ เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
ก่อตั้ง21 มิถุนายน พ.ศ. 2500
ถูกยุบ21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
(1 ปี 30 วัน)
รวมตัวกับพรรคชาติสังคม
ที่ทำการ580 ซอยสงวนสุข ถนนพระราม 5 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต
สภาผู้แทนราษฎร
44 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคสหภูมิจดทะเบียนตั้งพรรคเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นลำดับที่ 4/2500 มีนาย สุกิจ นิมมานเหมินท์ อดีต ส.ส. พรรคเสรีมนังคศิลา ที่ได้ลาออกมาเป็นหัวหน้าพรรค [1] โดยทางพรรคได้รับการสนับสนุนจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น

การเลือกตั้งพ.ศ. 2500 แก้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 รัฐบาลที่นำโดยนายพจน์ สารสิน ได้จัดการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าพรรคสหภูมิ ชนะการเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 44 คน ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่จำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จอมพลสฤษดิ์ เกรงว่ารัฐบาลใหม่จะไม่มั่นคงจึงตัดสินใจยุบพรรคสหภูมิและ พรรคเสรีมนังคศิลา ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เข้ามาอยู่ใน พรรคชาติสังคม ที่จอมพลสฤษดิ์ จัดตั้งขึ้น

สิ้นสุด แก้

พรรคสหภูมิสิ้นสุดบทบาทลงเมื่อนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ หัวหน้าพรรค นำสมาชิกพรรคเข้าไปสังกัดพรรคชาติสังคม เพื่อจัดตั้งรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500 และต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีประกาศยุบเลิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ[2] เพื่อทำการยุบพรรคสหภูมิมารวมกับ พรรคชาติสังคม

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคสหภูมิ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 59 ง หน้า 1607 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนเลิกพรรคสหภูมิ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอน 63 ง หน้า 2279 19 สิงหาคม พ.ศ. 2501