ประสพ บุษราคัม

นายประสพ บุษราคัม (เกิด 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 6 สมัย

ประสพ บุษราคัม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
15 มกราคม พ.ศ. 2529 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (79 ปี)
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
พรรคการเมือง พรรคเศรษฐกิจใหม่
คู่สมรส สืบกุล บุษราคัม

ประวัติแก้ไข

ประสพ บุษราคัม เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายบุญแปลง กับนางบุญคุณ บุษราคัม มีพี่สาว 1 คน[1]สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

ประสพได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2538 รวม 6 สมัย [2]

ประสพ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2529 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม.43) แทนที่นายผัน บุญชิต ที่ถูกปรับออกจากตำแหน่ง[3]

ประสพ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 93 สังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง [4]

ใน พ.ศ. 2555 ประสพ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฯ [5] และในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สงักัดพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลำดับที่ 33[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประสพ บุษราคัม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (นายโกศล ไกรฤกษ์ นายประยูร จินดาศิลป์ นายผัน บุญชิต นายโอภาส พลศิลป ลาออก นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถ
 4. บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
 5. 'ประสพ'เผยยังไม่นำรายงานแก้ รธน.ชุด'โสภณ'เข้าพิจารณา
 6. เจาะสนามเลือกตตั้ง
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์