พรรคเศรษฐกิจใหม่

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (อังกฤษ: New Economics Party, ชื่อย่อ: ศม., ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: NEP) พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย สุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งพรรค [1]

พรรคเศรษฐกิจใหม่
หัวหน้าสุภดิช อากาศฤกษ์ (รักษาการ)
เลขาธิการภาสกร เงินเจริญกุล
ผู้ก่อตั้งสุภดิช อากาศฤกษ์
คำขวัญได้เวลาความสุขของคนไทยทั้งประเทศ ด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 3 ปีก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการ199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สภาผู้แทนราษฎร
6 / 500
เว็บไซต์
https://www.nep.or.th
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่น 133 เตรียมอุดมศึกษารุ่น 46 และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2529

โดยวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองให้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ทางพรรคดำเนินการประชุมพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค และดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคภายใน 180 วัน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้จัดการประชุมจัดตั้งพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่ห้องไฮเดรนเยียร์ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

ต่อมา กกต. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 24/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562[2]

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ได้ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค เป็นผลทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งชุดหมดวาระ พรรคเศรษฐกิจใหม่จึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยนาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค และที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นว่าที่ นายกรัฐมนตรี ในนามพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียว ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562แก้ไข

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ที่นั่ง ในระบบบัญชีรายชื่อ และได้ประกาศเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งนำโดยพรรคเพื่อไทย ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายมิ่งขวัญได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่งผลให้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค

ต่อมากรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ มีมติถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน[3] ส่งผลให้นายมิ่งขวัญ ออกมาประกาศแยกการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่ไม่ลาออกจากพรรคเศรษฐกิจใหม่[4]

ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการประชุมใหญ่เลือก มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ก็ดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน กกต. ก็มีคำสั่งให้การประชุมเลือกหัวหน้าพรรคดังกล่าวเป็นโมฆะ[5]

ผู้บริหารพรรคแก้ไข

พรรคเศรษฐกิจใหม่ มีผู้บริหารพรรคที่ กกต. รับรองและประกาศแล้ว ดังนี้

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ-สกุล เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 สุภดิช อากาศฤกษ์ 8 พฤศจิกายน 2561 30 มกราคม 2562 ลาออก
2 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 30 มกราคม 2562[6] 24 พฤษภาคม 2562 ลาออก[7], สุภดิชฯ รักษาการ

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ-สกุล เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ภาสกร เงินเจริญกุล 8 พฤศจิกายน 2561 24 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าพรรคลาออก, รักษาการ

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 6 คน ร่วมรัฐบาล(5)[8] พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ฝ่ายค้าน(1)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข