แขวงบางโพงพาง

แขวงในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางโพงพาง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

แขวงบางโพงพาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Phongphang
สะพานภูมิพลและวัดปริวาสราชสงครามอยู่ด้านหน้า
แผนที่เขตยานนาวา เน้นแขวงบางโพงพาง
แผนที่เขตยานนาวา เน้นแขวงบางโพงพาง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด6.678 ตร.กม. (2.578 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด27,951 คน
 • ความหนาแน่น4,185.54 คน/ตร.กม. (10,840.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10120
รหัสภูมิศาสตร์101204
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางโพงพางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตยานนาวา มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1012&rcodeDesc=เขตยานนาวา 2564. สืบค้น 22 เมษายน 2565.