แขวงบางโคล่

แขวงในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางโคล่ เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แขวงบางโคล่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Khlo
วัดไผ่เงินโชตนาราม
แผนที่เขตบางคอแหลม เน้นแขวงบางโคล่
แผนที่เขตบางคอแหลม เน้นแขวงบางโคล่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.872 ตร.กม. (2.267 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด33,954 คน
 • ความหนาแน่น5,782.36 คน/ตร.กม. (14,976.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10120
รหัสภูมิศาสตร์103103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางโคล่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตบางคอแหลม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางโคล่ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

 • ถนนสุดประเสริฐ
 • ถนนแฉล้มนิมิตร
 • ซอยเจริญกรุง 107, ซอยเจริญราษฎร์ 7 และซอยเจริญราษฎร์ 10 (ประดู่ 1)
 • ซอยเจริญราษฎร์ 5, ซอยเจริญราษฎร์ 5 แยก 4, ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7 และซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี)
 • ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 (ราษฎร์อุทิศ 1)
 • ซอยพระรามที่ 3 ซอย 19 (กรรณิการ์)
 • ซอยพระรามที่ 3 ซอย 23 (วาโก้)
 • ซอยสุดประเสริฐ 9 (บ้านใหม่)
 • ซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน)
 • ซอยจันทน์ 43 แยก 14 (อยู่ดี 20/1)
 • ซอยจันทน์ 43 แยก 41 และซอยสาธุประดิษฐ์ 16 (ภักดีธรรม)
 • ซอยจันทน์ 43 แยก 45 และซอยสาธุประดิษฐ์ 20 (ศิริวัฒนา)

สถานที่สำคัญ

แก้

สถานที่สำคัญของแขวงบางโคล่ได้แก่

อ้างอิง

แก้
 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1031&rcodeDesc=เขตบางคอแหลม 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.