อนันต์ ศรีพันธุ์

อนันต์ ศรีพันธุ์ (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี แบบแบ่งเขต เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันรวม 3 สมัย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25

อนันต์ ศรีพันธุ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี เขต 2
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคพลังประชาชน (2550-2551) พรรคเพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสรัตติยา ศรีพันธุ์

ประวัติ แก้

ชีวิตครอบครัว แก้

อนันต์ ศรีพันธุ์ เป็นชาวบ้านวังบัวเหลือง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 สมรมกับนางรัตติยา ศรีพันธุ์

การศึกษา แก้

 • ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน แก้

รับราชการ แก้

 • เกษตรกรอำเภอ
 • ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดอุดรธานี
 • เกษตรจังหวัดอุดรธานี
 • เกษตรจังหวัดหนองคาย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่

การเมือง แก้

อนันต์ ศรีพันธุ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 3 สมัย

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคพลังประชาชน
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคเพื่อไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๑๓๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๔, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖