ประจวบ ไชยสาส์น

ประจวบ ไชยสาส์น (20 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 1 เมษายน พ.ศ. 2563) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น ๆ อีกหลายกระทรวง และเป็นบิดาของนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น[1] และนายจักรพรรดิ ไชยสาส์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย

ประจวบ ไชยสาส์น
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 8 กันยายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า นาวาโท เดชา สุขารมณ์
ถัดไป นายสุชน ชามพูนท
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2546 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(9 ปี 235 วัน)
ก่อนหน้า ประภาศน์ อวยชัย
ถัดไป วิรัช ชินวินิจกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2487
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
เสียชีวิต 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (75 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
เสรีธรรม
ชาติพัฒนา
ประชาธิปัตย์
แนวร่วมประชาธิปไตย
แนวประชาธิปไตย
คู่สมรส นางทองพูน ไชยสาส์น
นางทับทิม ไชยสาส์น
บุตร 7
ศาสนา พุทธ

นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นที่รู้จักกันในฉายา "อีดี้อีสาน"[2]

ประวัติแก้ไข

นายประจวบ ไชยสาส์น เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2487 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[3] สมรสกับนางทองพูน ไชยสาส์น มีบุตร 4 คน คือ จารุภรณ์ ไชยสาส์น จักรพรรดิ ไชยสาส์น ต่อพงษ์ ไชยสาส์น จิราภรณ์ ไชยสาส์น และได้หย่าในภายหลัง

ต่อมาประจวบ สมรสกับ นางทับทิม ไชยสาส์น มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ วชิระ ไชยสาส์น อัจฉรา ไชยสาส์น และสุดารัตน์ ไชยสาส์น

นายประจวบ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563[4]

งานการเมืองแก้ไข

นายประจวบ ไชยสาส์น เข้าสู่การเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี หลายสมัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2529 ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์[5] ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[6] กระทรวงสาธารณสุข[7] กระทรวงการต่างประเทศ[8] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทบวงมหาวิทยาลัย

นายประจวบ ไชยสาส์น เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคการเมืองหลายพรรค อาทิ รองเลขาธิการพรรคแนวประชาธิปไตย กรรมการพรรคแนวร่วมประชาธิปไตย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม และต่อมาได้ตัดสินใจยุบพรรคเสรีธรรม รวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2549 นายประจวบ ไชยสาส์น ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[9] อีกด้านหนึ่งนายประจวบ ไชยสาส์น ใช้เวลาในระหว่างถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง (พ.ศ. 2553) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ต่อพงษ์ ไชยสาส์น
 2. เซปิง-ไชยสาส์น ไฮโซลูกทุ่ง (คนงาม)
 3. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-11-07. สืบค้นเมื่อ 2010-09-13.
 4. สิ้นแล้ว ”ประจวบ ไชยสาส์น” อดีต รมต.หลายกระทรวง เจ้าของฉายา "อีดี้อีสาน"
 5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-27. สืบค้นเมื่อ 2010-09-13.
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (นายมารุต บุนนาค ได้ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง นายประจวบ ไชยสาส์น นายเจริญ คันธวงศ์ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายเอนก ทับสุวรรณ)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 9. "เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2010-09-13.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
ก่อนหน้า ประจวบ ไชยสาส์น ถัดไป
มารุต บุนนาค    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(22 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533)
  ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
พินิจ จารุสมบัติ   หัวหน้าพรรคเสรีธรรม
(15 กันยายน พ.ศ. 2543 – 6 กันยายน พ.ศ. 2544)
  ยุบพรรค