นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 1

นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้าบุญลือ ประเสริฐโสภา
พงศกร อรรณนพพร
ถัดไปบุญรื่น ศรีธเรศ
สุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 สิงหาคม พ.ศ. 2511 (55 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนา (2551 — ?)
ลายมือชื่อ

การศึกษา แก้ไข

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และโรงเรียนสตรีวิทยา ในระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) ในปี พ.ศ. 2533 และระดับปริญญาโท (MA) สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535[1]

ในปี พ.ศ. 2553 เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายประจวบ ไชยสาส์น ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ฯลฯ

ประวัติการทำงาน แก้ไข

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเวลากว่า 5 ปี นอกจากนั้นยังเคยทำงานในหน้าที่สำคัญ คือ

งานการเมือง แก้ไข

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ [2] ในโควตาของกลุ่มบ้านริมน้ำ พรรคเพื่อแผ่นดิน โดยได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งต่อมาถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหากรณีการทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษากว่า 5 พันล้านบาท[3]

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ได้รับฉายาจากพรรคเพื่อไทย เป็น 1 ใน 10 รัฐมนตรีไร้ผลงาน ว่า "รัฐมนตรีสวยเฉียบ เงียบสนิท"[4] เช่นเดียวกับผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 17 จังหวัด ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 42.2 ไม่รู้จักรัฐมนตรีนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. http://www.moe.go.th/websm/minister/narisara.htm
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  3. 'ชินวรณ์'ยันไม่เกี่ยว งาบงบฯอาชีวะโยน'นริศรา'แจงเอง
  4. เพื่อไทย ตั้งฉายา 10 รมต. ไร้ผลงาน[ลิงก์เสีย]
  5. เอแบคโพลล์เผย 5 รมต.โลกลืม" นริศรา -ชัยวุฒิ - พรรณสิริ - ศุภชัย -ไชยยศ "
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประจำปี 2554
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประจำปี 2553
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประจำปี 2552

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข