สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ศาตราจารย์พิเศษ สุรินทร์ พิศสุวรรณ (มลายู: Tansri Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuwan, สุรินทร์ อับดุลฮาลิม บิน อิสมาอิล พิศสุวรรณ[6][7]; 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และ เลขาธิการอาเซียน วาระ พ.ศ. 2551 ถึง 2556 เป็นเลขาธิการอาเซียนชาวไทยคนที่ 2

สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สุรินทร์ พิศสุวรรณในงานประชุม World Economic Forum ปี 2553
เลขาธิการอาเซียนคนที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า ออง เค็ง ยอง
ถัดไป เล เลือง มิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ประจวบ ไชยสาส์น
ถัดไป สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า สมบัติ ศรีสุรินทร์
ถัดไป ประชา คุณะเกษม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
เสียชีวิต 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (68 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ (2529–2560)
บิดา ฮัจยี อิสมาแอล พิศสุวรรณ
มารดา ซอฟียะห์ พิศสุวรรณ
คู่สมรส อลิสา พิศสุวรรณ (ฮัจยะห์อาอีซะฮ์)[1][2]
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Ph.D.)[3][4]
อาชีพ นักการเมือง
นักการทูต
ศาสนา อิสลาม[5]
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านตาล ศึกษาระดับมัธยมต้นจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากนั้น สุรินทร์ ได้เข้าศึกษาที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นเดียวกับ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล) เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2517) และปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2522)[2] เขาสมรสกับ นางอลิสา พิศสุวรรณ มีบุตรชาย 3 คน ได้แก่ ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ฮุสนี พิศสุวรรณ และ ฟิกรี่ พิศสุวรรณ

สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่โรงพยาบาลรามคำแหง ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน สิริอายุได้ 68 ปี[8] โดยมีพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มัสยิดท่าอิฐ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การทำงานแก้ไข

เขาเริ่มอาชีพนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529 และ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[9] พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติแต่งตั้งให้ สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งธรรมศาสตราภิชาน คนที่3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[10][11]

การเมืองแก้ไข

สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้าสู่แวดวงการเมืองในปี พ.ศ. 2529 โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน 7 สมัย เคยเป็นเลขานุการของนายชวน หลีกภัย ขณะที่นายชวนดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2529 - 2531) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2538[12] และเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 ต่อมาสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่ได้มีการส่งชื่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการรับรองจากชาติสมาชิกอย่างเป็นทางการในที่ประชุมผู้นำอาเซียน ณ สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550[13]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

 • พ.ศ. 2532 รับพระราชทานยศเป็น "นายกองตรี" แห่งกองอาสารักษาดินแดน[14]
 • พ.ศ. 2533 รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น "นายกองโท" แห่งกองอาสารักษาดินแดน[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. หลังบ้านอาเซียนบุกครัวไทย
 2. 2.0 2.1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 3. http://assaneepollajan.com/pdf/news/heritage2556.pdf
 4. https://www.thairath.co.th/content/1140523
 5. https://news.thaipbs.or.th/content/268180
 6. IDB 1440H Vision Commission Members
 7. Latar Belakang Dr Surin Pitsuwan
 8. "สุรินทร์ พิศสุวรรณ" หัวใจวายเฉียบพลันถึงแก่กรรม
 9. https://www.thairath.co.th/content/1140523
 10. https://www.ryt9.com/s/prg/1568847
 11. http://www.pr.tu.ac.th/pr/journal/month/0256.pdf
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 13. Dr.Surin Pitsuwan Named Secretary-General of ASEAN 2008-2012 (อังกฤษ)
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/028/2.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/035/59.PDF
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)
 17. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)
 • ไมเคิล ลีเฟอร์, จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล-เรียบเรียง), พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ, 2548, 580
 • สุรินทร์ พิศสุวรรณ – ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต พรรคประชาธิปัตย์
 • Surin Pitsuwan – Commissions on Human Security (อังกฤษ)
 • Asean needs retooling to face competion from outside : Surin, The Nation (อังกฤษ)
ก่อนหน้า สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถัดไป
ออง เค็ง ยอง   เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 1 มกราคม พ.ศ. 2556)
  เล เลือง มิญ
ประจวบ ไชยสาส์น   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ครม. 53)
(14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
  สุรเกียรติ์ เสถียรไทย