อำเภอท่าศาลา

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
สำหรับท่าศาลา ในความหมายอื่น ดูที่ ท่าศาลา

ท่าศาลา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอท่าศาลา
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอท่าศาลา
คำขวัญ: 
โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมากหลาย
หาดทรายรี หม้อดีบ้านยิง
มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°40′0″N 99°55′54″E / 8.66667°N 99.93167°E / 8.66667; 99.93167
อักษรไทยอำเภอท่าศาลา
อักษรโรมันAmphoe Tha Sala
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด387.02 ตร.กม. (149.43 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด118,066 คน
 • ความหนาแน่น305.06 คน/ตร.กม. (790.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80160
รหัสภูมิศาสตร์8008
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ถนนศรีท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอท่าศาลาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอท่าศาลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่าศาลา (Tha Sala) 15 หมู่บ้าน
2. กลาย (Klai) 12 หมู่บ้าน
3. ท่าขึ้น (Tha Khuen) 15 หมู่บ้าน
4. หัวตะพาน (Hua Taphan) 9 หมู่บ้าน
5. สระแก้ว (Sa Kaeo) 11 หมู่บ้าน
6. โมคลาน (Mokkhalan) 15 หมู่บ้าน
7 ไทยบุรี (Thai Buri) 10 หมู่บ้าน
8 ดอนตะโก (Don Tako) 6 หมู่บ้าน
9. ตลิ่งชัน (Taling Chan) 9 หมู่บ้าน
10. โพธิ์ทอง (Pho Thong) 8 หมู่บ้าน
    

หมายเลขที่ขาดไป ปัจจุบันคือตำบลในอำเภอนบพิตำ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอท่าศาลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

การคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมขนส่งของอำเภอท่าศาลาเป็นการคมนาคมทางบก มีทางหลวงสายต่าง ๆ เป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอำเภอได้สะดวกโดยแยกออกเป็น

ทางอากาศแก้ไข

อำเภอท่าศาลา ห่างจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ประมาณ 15 กม. ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลออน์แอร์ ให้บริการบินตรงสู่กรุงเทพฯ รวม 13 เที่ยวบินต่อวัน หรือ 91 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์

ทางรถยนต์แก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย) โดยเริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลี้ยวซ้ายสู่อำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา และนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 
ชายหาดในอำเภอท่าศาลา
 • โบราณสถานโมคลาน เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12–14 ต่อมาเทวสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไป จนสมัยอยุธยากลุ่ม ชุมชนได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ จนปี 2480 มีพระมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัด หลักฐานที่ ยังคงมีอยู่ให้เห็น ได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักกรอบประตูอาคาร ธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิ และศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518
 • โบราณสถานตุมปัง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโบราณสถานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ร่วมสมัยกับโบราณสถานโมคลาน เพียงแต่ที่ "โมคลาน" เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ส่วน "ตุมปัง" เป็นโบราณสถานแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ได้ขุดแต่งอย่างเป็นระบบแล้ว สามารถเข้าชมได้โดยติดต่อโครงการโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายสีขาวสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด ในเขตอำเภอท่าศาลา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหาดทรายแก้วและหาดทรายแก้วรีสอร์ท
 • หาดชมเล หาดเราะวาริน หาดซันไรท์ มีหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวชายหาด ยามเช้าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมาก
 • อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 272,500 ไร่ หรือ 436 ตารางกิโลเมตร
 • หาดท่าสูงบน

โรงเรียนแก้ไข

 • โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
 • โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
 • โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
 • โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
 • โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
 • โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ
 • โรงเรียนอุบลวิทยา
 • โรงเรียนท่าศาลา
 • โรงเรียนปทุมานุกูล
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
 • โรงเรียนบ้านท่าสูง
 • โรงเรียนปัญญาสารธรรม
 • โรงเรียนสตรีดำรงเวท

สถาบันระดับอุดมศึกษาแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร คำว่า "วลัยลักษณ์" เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ในเขตตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

โรงพยาบาลแก้ไข

 • โรงพยาบาลท่าศาลา
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กำลังก่อสร้าง)
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธนาคารแก้ไข