อำเภอปากพนัง

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

อำเภอปากพนัง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอปากพนัง
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอปากพนัง
คำขวัญ: 
รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลา
โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลาดำ
ออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°21′30″N 100°12′24″E / 8.35833°N 100.20667°E / 8.35833; 100.20667
อักษรไทยอำเภอปากพนัง
อักษรโรมันAmphoe Pak Phanang
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด450.45 ตร.กม. (173.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด97,694 คน
 • ความหนาแน่น216.88 คน/ตร.กม. (561.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80140, 80330 (เฉพาะตำบลคลองน้อย
ชะเมา และเกาะทวด)
รหัสภูมิศาสตร์8012
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปากพนัง หมู่ที่ 2 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาลใน ร.ศ. 114 อำเภอปากพนังมีชื่อว่า อำเภอเบี้ยซัด หมายถึง สถานที่ที่คลื่นซัดเอาหอยเบี้ยจากทะเลเข้าสู่หาด ซึ่งสมัยโบราณใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า และในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2445 ได้มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเบี้ยซัด เป็น อำเภอปากพนัง[1]

เมืองปากพนัง เป็นเมืองท่ามาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และมีอ่าวภายในบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง เหมาะแก่การเดินเรือและการกระจายสินค้าต่อไปยังหัวเมืองสำคัญอื่น ๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อนเฟื่องฟูมาก เนื่องจากมีสำเภาจากเมืองจีนและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่าและกระจายสินค้า และนอกจากนี้ยังปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จเยือนปากพนัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ความตอนหนึ่งว่า "อำเภอปากพนังนี้ ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สำคัญอย่างไร แต่เมื่อไปถึงฝั่งรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้น ผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้" และอีกตอนหนึ่งว่า "เมื่อจะคิดว่าตำบลนี้มีราคาอย่างไรเทียบกับเมืองสงขลา เงินผลประโยชน์แต่อำเภอเดียวนี้ น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ 20,000 บาทเท่านั้น บรรดาเมืองท่าในแหลมมาลายูฝั่งตะวันออก เห็นจะไม่มีแห่งใดดีเท่าปากพนัง"

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอปากพนังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

(1).พายุโซนร้อนแฮเรียต เป็นพายุที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้

(2).พายุโซนร้อนปาบึก (พ.ศ. 2562) (T1901, 36W) – พายุลูกแรกของปี 2562 ที่พัดขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้มีฝนตกหนัก ลมแรงและคลื่นสูงในพื้นที่ภาคใต้และบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอปากพนังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 133 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปากพนัง (Pak Phanang) -
2. คลองน้อย (Khlong Noi) 19 หมู่บ้าน
3. ป่าระกำ (Pa Rakam) 11 หมู่บ้าน
4. ชะเมา (Chamao) 7 หมู่บ้าน
5. คลองกระบือ (Khlong Krabue) 13 หมู่บ้าน
6. เกาะทวด (Ko Thuat) 8 หมู่บ้าน
7. บ้านใหม่ (Ban Mai) 8 หมู่บ้าน
8. หูล่อง (Hu Long) 7 หมู่บ้าน
9. แหลมตะลุมพุก (Laem Talumphuk) 4 หมู่บ้าน
10. ปากพนังฝั่งตะวันตก (Pak Phanang Fang Tawantok) 4 หมู่บ้าน
11. บางศาลา (Bang Sala) 9 หมู่บ้าน
12. บางพระ (Bang Phra) 4 หมู่บ้าน
13. บางตะพง (Bang Taphong) 4 หมู่บ้าน
14. ปากพนังฝั่งตะวันออก (Pak Phanang Fang Tawan-ok) 8 หมู่บ้าน
15. บ้านเพิง (Ban Phoeng) 8 หมู่บ้าน
16. ท่าพยา (Tha Phaya) 10 หมู่บ้าน
17. ปากแพรก (Pak Phraek) 9 หมู่บ้าน
18. ขนาบนาก (Khanap Nak) 10 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอปากพนังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองปากพนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากพนังทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลหูล่อง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตำบลบางพระ และตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 • เทศบาลตำบลเกาะทวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะทวดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลชะเมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะเมาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพนัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหูล่อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพนัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพนัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางศาลาและตำบลบางตะพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากพนัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพยาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนาบนากทั้งตำบล

สาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลปากพนัง ขนาด 120 เตียง

สถานศึกษาแก้ไข

- ระดับมัธยมศึกษา

- อาชีวศึกษา

ธนาคารแก้ไข

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากพนัง
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากพนัง
 • ธนาคารธนชาต สาขาปากพนัง
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาปากพนัง
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่อย ปากพนังฝั่งตะวันตก
 • ธนาคารออมสิน สาขาปากพนัง

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 
แหลมตะลุมพุก
 • แหลมตะลุมพุก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

สถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข