อำเภอพรหมคีรี

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

พรหมคีรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอพรหมคีรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phrom Khiri
น้ำตกพรหมโลก
คำขวัญ: 
ถิ่นผลไม้ดก น้ำตกสะอาด ธรรมชาติล้ำค่า
หลากหลายภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอพรหมคีรี
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอพรหมคีรี
พิกัด: 8°31′18″N 99°49′30″E / 8.52167°N 99.82500°E / 8.52167; 99.82500
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด321.50 ตร.กม. (124.13 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,631 คน
 • ความหนาแน่น117.05 คน/ตร.กม. (303.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80320
รหัสภูมิศาสตร์8002
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอพรหมคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

เดิมอำเภอพรหมคีรีอยู่ในการปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินคีรี และตำบลทอนหงส์ตั้งเป็น กิ่งอำเภอพรหมคีรี และยกฐานะให้เป็น อำเภอพรหมคีรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอพรหมคีรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
แผนที่
1. พรหมโลก Phrommalok
8
9,116
  
2. บ้านเกาะ Ban Ko
7
5,086
3. อินคีรี In Khiri
7
5,772
4. ทอนหงส์ Thon Hong
9
11,907
5. นาเรียง Na Riang
8
5,641

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอพรหมคีรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทอนหงส์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทอนหงส์
 • เทศบาลตำบลพรหมโลก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพรหมโลกและบางส่วนของตำบลบ้านเกาะ
 • เทศบาลตำบลพรหมคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมโลก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพรหมโลก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพรหมโลก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินคีรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทอนหงส์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเรียงทั้งตำบล

สถานศึกษา

แก้
 1. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
 2. โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
 3. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (ปวช./ปวส.)
 4. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาล

แก้
 • โรงพยาบาลพรหมคีรี

สถานที่สำคัญ

แก้

แหล่งท่องเที่ยว

แก้

เทศกาลประจำอำเภอ

แก้
 • งานวันชาวสวน เป็นงานที่จัดโดยอำเภอพรหมคีรี ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมไม้ผล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนชาวพรหมคีรี จัดงาน “วันชาวสวน” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการจัดงานวันชาวสวนพรหมคีรี สร้างเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนอำเภอพรหมคีรีที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรของอำเภอพรหมคีรีให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
 1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.