เปิดเมนูหลัก

อำเภอนบพิตำ

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

นบพิตำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอนบพิตำ
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอนบพิตำ
คำขวัญ: น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง
เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้
ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°43′12″N 99°45′6″E / 8.72000°N 99.75167°E / 8.72000; 99.75167
อักษรไทยอำเภอนบพิตำ
อักษรโรมันAmphoe Nopphitam
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด720.156 ตร.กม. (278.054 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด33,551 คน
 • ความหนาแน่น46.58 คน/ตร.กม. (120.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์80160
รหัสภูมิศาสตร์8021
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบัตพิตำ เลขที่ 246
หมู่ที่ 1 ถนนท่าศาลา-โรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนบพิตำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอนบพิตำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนบพิตำ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนบพิตำ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนบพิตำแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นบพิตำ (Nopphitam) 9 หมู่บ้าน
2. กรุงชิง (Krung Ching) 11 หมู่บ้าน
3. กะหรอ (Karo) 9 หมู่บ้าน
4. นาเหรง (Na Reng) 9 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนบพิตำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาเหรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเหรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนบพิตำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกรุงชิงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนบพิตำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 53. 22 มีนาคม 2538.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.