วิเชียร เวชสวรรค์

นายวิเชียร เวชสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 2 สมัย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด

วิเชียร เวชสวรรค์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2543
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

วิเชียร เวชสวรรค์ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 8[1]

การทำงานแก้ไข

วิเชียร เวชสวรรค์ รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2515 - 2516 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2516 - 2517 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2518 - 2520 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2520 - 2521[2]

งานการเมืองแก้ไข

วิเชียร ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 และได้รับเลือกตั้ง สมัยที่ 2 ในปี พ.ศ. 2526 และนายวิเชียร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2524[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วิเชียร เวชสวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายชื่อศิษย์เก่า วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๘
  2. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๐, ๒๐ มกราคม ๒๕๑๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๙๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๐, ๓ ตุลาคม ๒๕๐๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๖๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒