อรรถพล สนิทวงศ์ชัย

อรรถพล สนิทวงศ์ชัย (29 เมษายน พ.ศ. 2510 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548) เป็นอดีตนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 2 สมัย สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นบุตรชายของ เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร[1]

ประวัติแก้ไข

อรรถพล สนิทวงศ์ชัย เป็นบุตรชายของเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร กับ บังอร สนิทวงศ์ชัย และเป็นน้องชายของ ธิรดา สนิทวงศ์ชัย

อรรถพล สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกริก[2]

อรรถพล เสียชีวิตจากการพลัดตกอาคารคอนโดมีเนียม ชั้น 10 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548[3] ขณะพักอาศัยกับนางสาววาสนา สุนีย์ แฟนสาว ซึ่งเสียชีวิตจากการกระโดดตึกในห้องเดียวกันในวันต่อมา[4]

การทำงานแก้ไข

อรรถพล สนิทวงศ์ชัย เข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีร่วมกับบิดา ในฐานะทายาททางการเมือง ในครั้งนั้นนายอรรถพล ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก แต่บิดากลับไม่ได้รับเลือกตั้งและหันเหไปทำงานการเมืองท้องถิ่นโดยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เขาได้ลงสมัครเป็นครั้งที่ 2 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย แต่หลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่เดือน เขาก็เสียชีวิตจากการพลัดตกจากอาคารชั้น 10

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข