นายไชยา พรหมา นักการเมืองไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 8 สมัย

ไชยา พรหมา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (2535)
ชาติพัฒนา (2535–2544)
เสรีธรรม (2544–2548)
ไทยรักไทย (2548–2550)
พลังประชาชน (2550–2551)
เพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

นายไชยา พรหมา เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2503 ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรของนายพิจิตร กับนางบัวไหล พรหมา สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านครอบครัว สมรสกับนางอัญชลี พรหมา (สกุลเดิม เทือกต๊ะ) มีบุตรสาว 1 คนคือ นางสาวอธิษฐาน พรหมา [1]

งานการเมืองแก้ไข

ไชยา ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้ง มีนาคม พ.ศ. 2535/1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และ การเลือกตั้ง กันยายน พ.ศ. 2535/2 สังกัด พรรคชาติพัฒนา ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 ได้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดเดิม และได้รับเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่ 4 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคเสรีธรรม ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย นายไชยา จึงย้ายมาร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (สังกัดพรรคพลังประชาชน) และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย และในการเลือกตั้ง ส.ส. 2562 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ในปี พ.ศ. 2554 นายไชยา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2562 เป็นประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ[2] และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาบันพระปกเกล้า[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข