พรรคเสรีประชาธิปไตย (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พรรคเสรีประชาธิปไตย)

พรรคเสรีประชาธิปไตย (อังกฤษ: Liberal Democratic Party) คือพรรคการเมืองที่มีจุดยืนคือการปกครองรูปแบบ ประชาธิปไตยเสรีนิยม

พรรคเสรีประชาธิปไตย ในประเทศไทยอาจหมายถึง

ส่วนในทั่วโลก แก้

ประเทศ พรรค
  อัฟกานิสถาน พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งอัฟกานิสถาน
  แองโกลา พรรคเสรีประชาธิปไตย
  ออสเตรเลีย พรรคเสรีประชาธิปไตย
  บังกลาเทศ พรรคเสรีประชาธิปไตย
  เบลารุส พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งเบลารุส
  เบลเยียม Flemish Liberals and Democrats
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พรรคเสรีประชาธิปไตย
  โครเอเชีย พรรคเสรีประชาธิปไตยประชาชนแห่งโครเอเชีย
  ฝรั่งเศส พรรคเสรีประชาธิปไตย
  อิตาลี เสรีประชาธิปไตยแห่งอิตาลี
  ญี่ปุ่น พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น
  มาซิโดเนียเหนือ พรรคเสรีประชาธิปไตย
  มาเลเซีย พรรคเสรีประชาธิปไตย
  มอลโดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งมอลโดวา
  โมซัมบิก พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งโมซัมบิก
  เนเธอร์แลนด์ พรรคเสรีประชาธิปไตย
  โปรตุเกส พรรคเสรีประชาธิปไตย
  รัสเซีย พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งรัสเซีย
  เซอร์เบีย พรรคเสรีประชาธิปไตย
  สโลวีเนีย พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งสโลวีเนีย
  ซูดาน พรรคเสรีประชาธิปไตย
  ทรานส์นีสเตรีย พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งพรีดเนสโตรวี
  ตุรกี พรรคเสรีประชาธิปไตย
  ยูเครน พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งยูเครน
  สหราชอาณาจักร พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งสหราชอาณาจักร
  อุซเบกิสถาน พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งอุชเบกิสถาน
  ซิมบับเว Liberal Democrats

อดีตพรรคการเมือง แก้

ประเทศ พรรค
  กัมพูชา พรรคเสรีประชาธิปไตย
  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง พรรคเสรีประชาธิปไตย
  ชิลี พรรคเสรีประชาธิปไตย
  เยอรมนีตะวันออก พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี
  ฝรั่งเศส เสรีประชาธิปไตย
  ฮ่องกง สหพันธ์เสรีประชาธิปไตยแห่งฮ่องกง
  เคนยา พรรคเสรีประชาธิปไตย
  ลิทัวเนีย พรรคเสรีประชาธิปไตย
  โรมาเนีย พรรคเสรีประชาธิปไตย
  เซอร์เบีย พรรคเสรีประชาธิปไตย