อำเภอนากลาง

อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

นากลาง [นา-กฺลาง] แยกจากอำเภอหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ. 2508 และถูกยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2512 ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอนากลาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Klang
คำขวัญ: 
ศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ ลานอโศกประสานใจ
งามผ้าไหมกุดแห่ ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ
ไหลหลั่งลำพะเนียงคู่เคียงใจ
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอนากลาง
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอนากลาง
พิกัด: 17°18′26″N 102°11′19″E / 17.30722°N 102.18861°E / 17.30722; 102.18861
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด769.756 ตร.กม. (297.204 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด92,537 คน
 • ความหนาแน่น120.22 คน/ตร.กม. (311.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 39170
39350 (เฉพาะตำบลกุดดินจี่ เก่ากลอย และดงสวรรค์)
รหัสภูมิศาสตร์3902
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนากลาง ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

 • เดิมอำเภอนากลาง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2508 แยกพื้นที่ตำบลนากลาง ตำบลเก่ากลอย ตำบลนาสี อำเภอหนองบัวลำภู มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนากลาง ขึ้นกับอำเภอหนองบัวลำภู
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2509 จัดตั้งสุขาภิบาลนากลาง ในท้องที่บางส่วนของตำบลนากลาง[1]
 • วันที่ 21 มีนาคม 2510 ตั้งตำบลนาแกและตั้งตำบลฝั่งแดง แยกจากตำบลนากลาง และตั้งตำบลนาดี แยกจากตำบลเก่ากลอย[2]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2511 ตั้งตำบลบ้านโคก แยกออกจากตำบลนาสี[3]
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2512 ยกฐานะเป็น อำเภอนากลาง[4]
 • วันที่ 29 กันยายน 2512 ตั้งตำบลนาเหล่า แยกออกจากตำบลนาแก[5]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2512 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลนาเหล่า[6]
 • วันที่ 4 กันยายน 2515 ตั้งตำบลกุดดินจี่ แยกจากตำบลเก่ากลอย และตำบลนากลาง และนาดี[7]
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2516 แยกพื้นที่ตำบลนาสี ตำบลบ้านโคก และตำบลนาดี อำเภอนากลาง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา ขึ้นกับอำเภอนากลาง[8]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2516 โอนพื้นที่หมู่ 4 บ้านซ้ำเสี้ยว และหมู่ที่ 11 บ้านโนนงาม (ในขณะนั้น) ของตำบลโนนขมิ้น อำเภอหนองบัวลำภู มาขึ้นกับตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง[9]
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2521 ตั้งตำบลดงมะไฟ แยกจากตำบลนาสี กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง[10]
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2521 ตั้งตำบลด่านช้าง แยกจากตำบลนากลาง และตั้งตำบลนาด่าน แยกจากตำบลนาดี[11]
 • วันที่ 19 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็น อำเภอสุวรรณคูหา[12]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลวังทอง แยกจากตำบลนาเหล่า[13]
 • วันที่ 10 กันยายน 2528 โอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 บ้านภูพระ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 10 บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 13 บ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 14 บ้านต้างคำ และหมู่ที่ 15 บ้านโนนศิลา (ในขณะนั้น) ของตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง มาขึ้นกับตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง[14]
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2528 จัดตั้งสุขาภิบาลกุดดินจี่ ในท้องที่บางส่วนของตำบลกุดดินจี่[15]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลโนนเมือง แยกจากตำบลฝั่งแดง[16]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2532 ตั้งตำบลวังปลาป้อม แยกจากตำบลนาแก และตั้งตำบลดงสวรรค์ แยกจากตำบลกุดดินจี่[17]
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ตั้งตำบลกุดแห่ แยกจากตำบลนากลาง[18]
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2533 โอนพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองกรุงศรี และหมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ศรีสมพร (ในขณะนั้น) ของตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มาขึ้นกับตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง[19]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลนาเหล่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาเหล่า[20]
 • วันที่ 13 กันยายน 2535 ตั้งตำบลเทพคีรี แยกจากตำบลนาแก ตำบลด่านช้าง และตำบลนาเหล่า[21]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลนาเหล่า ตำบลนาแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลาป้อม และตำบลเทพคีรี อำเภอนากลาง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาวัง ขึ้นกับอำเภอนากลาง[22]
 • วันที่ 15 กันยายน 2540 ยกฐานะเป็น อำเภอนาวัง [23]
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2546 แยกพื้นที่หมู่บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 14 มาตั้งเป็น หมู่บ้านสง่านาเพียง หมู่ที่ 17 ตำบลฝั่งแดง[24]
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2546 แยกพื้นที่หมู่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 4 มาตั้งเป็น หมู่บ้านฝั่งแดงกลาง หมู่ที่ 18 ตำบลฝั่งแดง[25]
 • วันที่ 24 กันยายน 2547 ได้ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่[26]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2548 แยกพื้นที่หมู่บ้านนครชัย หมู่ที่ 4 มาตั้งเป็น หมู่บ้านศิริชัย หมู่ที่ 13 ตำบลนากลาง[27]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2548 แยกพื้นที่หมู่บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 7 มาตั้งเป็น หมู่บ้านหนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15 ตำบลนากลาง[28]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2548 แยกพื้นที่หมู่บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 4 มาตั้งเป็น หมู่บ้านหนองบัวคำแสนกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลด่านช้าง[29]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2548 แยกพื้นที่หมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 มาตั้งเป็น หมู่บ้านพรชัย หมู่ที่ 9 ตำบลกุดแห่[30]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2548 แยกพื้นที่หมู่บ้านกกค้อ หมู่ที่ 3 มาตั้งเป็น หมู่บ้านหนองฉิมพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลนากลาง[31]
 • วันที่ 4 มกราคม 2550 แยกพื้นที่หมู่บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 มาตั้งเป็น หมู่บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลนากลาง[32]
 • วันที่ 4 มกราคม 2550 แยกพื้นที่หมู่บ้านร่องน้ำใส หมู่ที่ 11 มาตั้งเป็น หมู่บ้านร่องน้ำใส หมู่ที่ 21 ตำบลกุดดินจี่[33]
 • วันที่ 4 มกราคม 2550 แยกพื้นที่หมู่บ้านแก้งมุงคุณ หมู่ที่ 8 มาตั้งเป็น หมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านช้าง[34]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2552 จัดตั้งเทศบาลตำบลเก่ากลอย ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลเก่ากลอย[35]

ภูมิศาสตร์ แก้

ที่ตั้ง แก้

อำเภอนากลาง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ และเส้นระแวงที่ 102 องศาตะวันออก ตั้งอยู่ทิศทางตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากที่ตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ 35 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ แก้

อำเภอนากลางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศ แก้

สภาพภูมิประเทศตัวอำเภอนากลาง จากพื้นที่ทั้งหมด 570.7 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขา แม่น้ำลำคลองหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ลำพะเนียง ห้วยโค่โล่ ห้วยเดื่อ ห้วยหนองบัว ห้วยหนองไฮ ฯลฯ จึงทำให้เกิดที่ราบลุ่มข้างมีลำน้ำเหมาะกับการทำการเกษตรต่างๆ เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย ฯลฯ และลำห้วยดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในยามขาดแคลนได้ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 250 เมตร ET 04154

ภูมิอากาศ แก้

อากาศในฤดูร้อนร้อนจัด ฤดูหนาวจะหนาวจัด มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับอากาศของ จังหวัดเลย

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอนากลางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[36]
1. นากลาง Na Klang
16
12,005
2. ด่านช้าง Dan Chang
14
10,116
3. กุดแห่ Kut Hae
9
16,683
4. กุดดินจี่ Kut Din Chi
21
11,876
5. ฝั่งแดง Fang Daeng
18
9,069
6. เก่ากลอย Kao Kloi
13
10,983
7. โนนเมือง Non Mueang
15
6,591
8. อุทัยสวรรค์ Uthai Sawan
12
7,114
9. ดงสวรรค์ Dong Sawan
9
7,845

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอนากลางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนากลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนากลาง ตำบลด่านช้าง และตำบลกุดแห่
 • เทศบาลตำบลกุดดินจี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดดินจี่
 • เทศบาลตำบลฝั่งแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝั่งแดงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเก่ากลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่ากลอยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดดินจี่ (นอกเขตเทศบาลตำบลกุดดินจี่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลนากลาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงสวรรค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากลางและตำบลกุดแห่ (นอกเขตเทศบาลตำบลนากลาง)

หมู่บ้าน แก้

ท้องที่อำเภอนากลางประกอบด้วย 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน ได้แก่

 • ตำบลนากลาง

ตำบลนากลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลด่านช้าง

ตำบลด่านช้าง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลกุดแห่

ตำบลกุดแห่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลกุดดินจี่

ตำบลกุดดินจี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลฝั่งแดง

ตำบลฝั่งแดง แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลเก่ากลอย

ตำบลเก่ากลอย แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลโนนเมือง

ตำบลเก่ากลอย แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลอุทัยสวรรค์

ตำบลอุทัยสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • ตำบลดงสวรรค์

ตำบลดงสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย


สภาพเศรษฐกิจ แก้

เกษตรกรรรม แก้

อำเภอนากลางส่วนใหญ่ 80% ประกอบอาชีพการเกษตร มีพืชที่เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวนาปี สำปะหลัง อ้อย ไม้ผลไม้ยืนต้น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 • พื้นที่ทั้งหมด 329,898 ไร่
  • ทำการเกษตร 249,241 ไร่
  • ทำนา 155,571 ไร่
  • พืชไร่ 84,924 ไร่
  • ไม้ผลไม้ยืนต้น 8,245 ไร่
  • ยางพารา 4,500 ไร่
  • พืชผัก 194 ไร่
  • พื้นที่เกษตรอื่นๆ 238 ไร่
  • พื้นที่ป่าสงวน 39,876 ไร่

สถานที่ราชการที่สำคัญ แก้

 • ที่ว่าการอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ที่ตั้ง 330 หมู่ที่ 1 บ้านกกค้อ ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานที่ดินอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง ที่ตั้ง ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอนากลาง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สถานีตำรวจภูธรนากลาง ที่ตั้ง 82 หมู่ที่ 6 บ้านภูน้อย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง
 • โรงพยาบาลนากลาง ที่ตั้ง 84 หมู่ที่ 6 ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ที่ตั้ง ถนนเลิศเสนีย์ ตำบลนากลาง
 • สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง ที่ตั้ง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • สำนักงานประมงอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น 1 ตำบลนากลาง
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลาง ที่ตั้ง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนากลาง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานากลาง ที่ตั้ง ถนนอุดร-เลย ตำบลนากลาง
 • การประปาส่วนภูมิภาค สถานีผลิตน้ำหนองบัวคำแสน ที่ตั้ง ถนนเลิศเสนีย์ ตำบลนากลาง
 • หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง ที่ตั้ง ถนนบ้านกุดดินจี่-บ้านท่าลี่ ตำบลดงสวรรค์

การคมนาคม แก้

ทางบก แก้

ทางรถยนต์ แก้

จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ถึง อำเภอนากลาง รวมระยะทาง 638 กิโลเมตร หรือ เมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 (น้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าอำเภอโนนสัง ถึง อำเภอนากลาง รวมระยะทางประมาณ 589 กิโลเมตร

ทางรถไฟ แก้

โครงการทางรถไฟสาย จัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู หรือ ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู ปี 2562-2567

 • สถานีรถไฟนากลาง

ทางอากาศ แก้

เส้นทางคมนาคมทางบก แก้

ทางหลวงแผ่นดิน

ทางหลวงชนบท

 •   ทางหลวงชนบท นภ.2025 (โนนสวรรค์-ห้วยยาง (จังหวัดเลย))
 •   ทางหลวงชนบท นภ.3005 (นาลาดควาย-กุดกระสู้)
 •   ทางหลวงชนบท นภ.3029 (หัวขัว-โนนม่วง)
 •   ทางหลวงชนบท นภ.4001 (หนองบัวคำแสน-โนนม่วง)
 •   ทางหลวงชนบท นภ.4004 (กุดดินจี่-บ้านโคก)
 •   ทางหลวงชนบท นภ.4010 (อาบช้าง-หนองแสง)
 •   ทางหลวงชนบท นภ.4020 (ขอบเหล็ก-บนศรีวิไล)

การศึกษา แก้

ระดับอาชีวศึกษา แก้

เอกชน

โรงเรียน แก้

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1039760331 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 15 พฤษภาคม 2515 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2 1039760332 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 13 เมษายน 2523 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 1039760333 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ เลขที่ - หมู่ที่ 16 บ้านก่าน-สุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 15 กรกฎาคม 2537 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1039760105 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ เลขที่ - หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2482 อนุบาล-ประถมศึกษา
2 1039760085 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เลขที่ - หมู่ที่ 11 บ้านร่องน้ำใส ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 15 สิงหาคม 2494 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
3 1039760086 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านศรีทองพัฒนา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 1 พฤษภาคม 2510 อนุบาล-ประถมศึกษา
4 1039760087 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ เลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้านหนองแต้ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 15 กรกฎาคม 2537 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 1039760088 โรงเรียนบ้านอาบช้าง เลขที่ - หมู่ที่ 19 บ้านอาบช้าง ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 1 พฤษภาคม 2511 อนุบาล-ประถมศึกษา
6 1039760086 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 15 บ้านโนนบวร ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 20 พฤษภาคม 2500 อนุบาล-ประถมศึกษา
7 1039760092 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 1 พฤษภาคม 2506 อนุบาล-ประถมศึกษา
8 1039760108 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม เลขที่ - หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงาม ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 39170 11 เมษายน 2509 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
9 1039760108 โรงเรียนกุดแห่วิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 39170 29 กันยายน 2501 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
10 1039760110 โรงเรียนบ้านสนามชัย เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 39170 3 มิถุนายน 2519 อนุบาล-ประถมศึกษา
11 1039760110 โรงเรียนบ้านนาสมใจ เลขที่ - หมู่ที่ 7 บ้านนาสมใจ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 พ.ศ. 2523 อนุบาล-ประถมศึกษา
12 1039760084 โรงเรียนบ้านยางชุม เลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้านยางชุมใต้ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 8 กันยายน 2509 อนุบาล-ประถมศึกษา
13 1039760079 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 25 มิถุนายน 2481 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
14 1039760080 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวงคำ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 1 พฤษภาคม 2506 อนุบาล-ประถมศึกษา
15 1039760081 โรงเรียนบ้านหนองแสง เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 4 พฤษภาคม 2484 อนุบาล-ประถมศึกษา
16 1039760082 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก เลขที่ - หมู่ที่ 5 บ้านขอบเหล็ก ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 39350 18 พฤษภาคม 2505 อนุบาล-ประถมศึกษา
17 1039760091 โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหาน ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 39350 11 พฤษภาคม 2514 อนุบาล-ประถมศึกษา
18 1039760093 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านดงสวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 39350 29 พฤษภาคม 2505 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19 1039760090 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 7 บ้านบนศรีวิไล ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 39350 พ.ศ. 2518 อนุบาล-ประถมศึกษา
20 1039760111 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร เลขที่ - หมู่ที่ 10 บ้านโนนถาวร ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 39170 16 มิถุนายน 2504 อนุบาล-ประถมศึกษา
21 1039760112 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน เลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 39170 6 พฤษภาคม 2523 อนุบาล-ประถมศึกษา
22 1039760121 โรงเรียนบ้านหนองด่าน เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 39170 29 พฤษภาคม 2499 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
23 1039760107 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านภูน้อย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 12 กันยายน 2501 อนุบาล-ประถมศึกษา
24 1039760106 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ เลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านนครชัย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 29 พฤษภาคม 2518 อนุบาล-ประถมศึกษา
25 1039760104 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา เลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 39170 13 กรกฎาคม 2500 อนุบาล-ประถมศึกษา
26 1039760120 โรงเรียนบ้านโนนเมือง เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 39170 9 มิถุนายน 2503 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
27 1039760122 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน เลขที่ - หมู่ที่ 7 บ้านภูพระ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 39170 01 พฤษภาคม 2511 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
28 1039760123 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สาขามอเลี้ยว เลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านมอเลี้ยว ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 39170 29 พฤศจิกายน 2545 อนุบาล-ประถมศึกษา
29 1039760103 โรงเรียนบ้านโนนม่วง เลขที่ - หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 39170 1 พฤษภาคม 2500 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
30 1039760095 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ เลขที่ - หมู่ที่ 8 บ้านแสงดาว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2504 อนุบาล-ประถมศึกษา
31 1039760096 โรงเรียนบ้านก่าน เลขที่ - หมู่ที่ 2 บ้านก่าน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2505 อนุบาล-ประถมศึกษา
32 1039760097 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 8 กรกฎาคม 2483 อนุบาล-ประถมศึกษา
33 1039760098 โรงเรียนบ้านโนนงาม เลขที่ - หมู่ที่ 13 บ้านโนนงาม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 10 มิถุนายน 2511 อนุบาล-ประถมศึกษา
34 1039760099 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว เลขที่ - หมู่ที่ 12 บ้านซำเซี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2501 อนุบาล-ประถมศึกษา
35 1039760101 โรงเรียนบ้านโนนตาล เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 7 กรกฎาคม 2502 อนุบาล-ประถมศึกษา
36 1039760102 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 10 มิถุนายน 2511 อนุบาล-ประถมศึกษา
37 1039760094 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง เลขที่ - หมู่ที่ 14 บ้านศรีวิไล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2499 อนุบาล-ประถมศึกษา
38 1039760113 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล เลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 พ.ศ. 2500 อนุบาล-ประถมศึกษา
39 1039760114 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย เลขที่ - หมู่ที่ 12 บ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 1 มิถุนายน 2514 อนุบาล-ประถมศึกษา
40 1039760115 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ เลขที่ - หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 13 กรกฎาคม 2516 อนุบาล-ประถมศึกษา
41 1039760116 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร เลขที่ - หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุงศรี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 11 พฤษภาคม 2514 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
42 1039760114 โรงเรียนบ้านห้วยนาหลวง เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านห้วยนาหลวง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา
43 1039760118 โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม เลขที่ - หมู่ที่ 3 บ้านหนองด้วง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 28 พฤษภาคม 2511 อนุบาล-ประถมศึกษา
44 1039760119 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ เลขที่ - หมู่ที่ 5 บ้านซำขอนแก่น ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง 39170 4 พฤษภาคม 2519 อนุบาล-ประถมศึกษา

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านกกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านกุดดินจี่ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 39350 16 พฤษภาคม 2553 อนุบาล-ประถมศึกษา
3 โรงเรียนเทศบาลนากลาง 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 39350 รออนุมัติ อนุบาล-ประถมศึกษา
4 โรงเรียนเทศบาลนากลาง 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 39350 รออนุมัติ อนุบาล-ประถมศึกษา

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนสงวนศึกษา เลขที่ - หมู่ที่ 13 บ้านศิริชัย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา
2 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา เลขที่ - หมู่ที่ 8 บ้านเลิศเสนีย์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา
3 โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านดงสวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 39350 อนุบาล 1-อนุบาล 3
4 โรงเรียนวีรภัทรคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านภูน้อย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา
5 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล เลขที่ - หมู่ที่ 1 บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 39170 อนุบาล-ประถมศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 1. รอยพระบาทและกลุ่มเสมาหิน วัดภูน้อย
 2. วัดพระธาตุเมืองพิณ
 3. พระธาตุเจดีย์สีลวุฒโท
 4. วัดศิริบุญธรรม
 5. อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
 6. หนองน้ำบ้านนันทจันทร์ - ฝายหลวง

เทศกาลและงานประเพณี แก้

 • งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จัดขึ้นที่ สนามหน้าศูนย์ราชการอำเภอนากลาง ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม ของทุกปี
 • งานตักบาตรเทโว ที่ภูแปก วัดป่าธารน้ำทิพย์ จัดขึ้นที่ บ้านสนามชัย ต.กุดแห่ ระหว่าง เดือนตุลาคม ขอทุกปี
 • บุญบั้งไฟเทศบาลตำบลนากลาง จัดขึ้นที่ ตามถนนทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านกกค้อ) ระหว่าง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี
 • งานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ อำเภอนากลาง จัดขึ้นที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม ของทุกปี
 • บุญประเพณีแห่นางสงกรานต์ จันขึ้นที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง ในประเพณีวันสงกรานต์ เมษายน ของทุกปี

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนากลาง กิ่งอำเภอนากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (46 ง): 1913. 31 พฤษภาคม 2509.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293. 25 เมษายน 2510.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี และกิ่งอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (53 ง): 1652. 11 มิถุนายน 2511.
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอสมเด็จ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแท่น อำเภอดอนตูม อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. ๒๕๑๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (16 ก): 225. 12 เมษายน 2512. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (73 ง): 2401. 5 สิงหาคม 2512.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (89 ง): 3073. 14 ตุลาคม 2512.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง และกิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (139 ง): 2371. 19 กันยายน 2515.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (81 ง): 2104. 10 กรกฎาคม 2516. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 9. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอหนองบัวลำภูและอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (159 ก): 26. 7 ธันวาคม 2516.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลางและกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (68 ง): 2998. 26 กรกฎาคม 2521.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (49 ง): 1346. 9 พฤษภาคม 2521.
 12. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): 19. 25 มีนาคม 2522. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (150 ง): 3913. 23 ตุลาคม 2527.
 14. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอศรีบุญเรือง กับอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๒๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (130 ก): 22. 20 กันยายน 2528.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (132 ง): 4626. 24 กันยายน 2528.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอวังสามหมอ และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): 162. 10 ตุลาคม 2529.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): 153. 15 กันยายน 2532.
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง อำเภอกุดจับ อำเภอนากลาง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (168 ง): 3. 7 กันยายน 2533.
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (174 ง): 25. 16 กันยายน 2533.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเหล่า อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): 58. 22 เมษายน 2535.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (145 ง): 158. 13 พฤศจิกายน 2535.
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาวัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 15. 26 พฤษภาคม 2537. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 23. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24. 26 กันยายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 24. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง แยกหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๔]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (102 ง พิเศษ): 135. 5 กันยายน 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 25. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง แยกหมู่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๔]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (102 ง พิเศษ): 138. 5 กันยายน 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2018-05-26.
 26. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (108 ง พิเศษ): 7. 29 กันยายน 2547.
 27. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง หมู่บ้านศรีวิชัย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (41 ง พิเศษ): 66. 23 มีนาคม 2549.
 28. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง หมู่บ้านหนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (41 ง พิเศษ): 68. 23 มีนาคม 2549.
 29. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง หมู่บ้านหนองบัวคำแสนกลาง]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (41 ง พิเศษ): 70. 23 มีนาคม 2549.
 30. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง หมู่บ้านพรชัย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (41 ง พิเศษ): 72. 23 มีนาคม 2549.
 31. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอนากลาง หมู่บ้านหนองฉิมพัฒนา]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (41 ง พิเศษ): 74. 23 มีนาคม 2549.
 32. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (อำเภอนากลาง หมู่บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (61 ง พิเศษ): 31. 21 พฤษภาคม 2550.
 33. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (อำเภอนากลาง หมู่บ้านร่องน้ำใสเหนือ)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (61 ง พิเศษ): 34. 21 พฤษภาคม 2550.
 34. "ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (อำเภอนากลาง หมู่บ้านด่านช้าง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (61 ง พิเศษ): 36. 21 พฤษภาคม 2550.
 35. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเทศบาลตำบลเก่ากลอย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (17 ง พิเศษ): 58. 11 กุมภาพันธ์ 2554.
 36. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.