เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย (21 มกราคม พ.ศ. 2481 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 7 สมัย

เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน พ.ศ. 2536 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด21 มกราคม พ.ศ. 2481
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เสียชีวิต10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (73 ปี)
คู่สมรสนางบังอร สนิทวงศ์ชัย

ประวัติ แก้

เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2481 เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ กับนางคำดี สนิทวงศ์ชัย [1] จบการศึกษาระดับ ปกศ.สูง จาก วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมรสกับนางบังอร สนิทวงศ์ชัย นายเฉลิมพล มีบุตร-ธิดา ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี คือ นางสาวธิรดา สนิทวงศ์ชัย และ นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย

งานการเมือง แก้

อดีตเป็นข้าราชการครู และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์ครูอุดรธานี ก่อนจะลงสนามการเมืองระดับชาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2539 และเข้าได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย[2] และในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3]

ต่อมาได้ลงสมัครเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย แต่แพ้ให้กับนายศราวุธ เพชรพนมพร จนวางในการเมืองระดับชาติ จึงมาลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2547[4] เขาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในสมัยแรก แต่ต่อมาพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยที่สอง จึงทำให้ยุติบทบาททางการเมืองไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคประชาราษฎร์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคความหวังใหม่
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคความหวังใหม่
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคความหวังใหม่
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคความหวังใหม่

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นโดยเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สิริอายุรวม 73 ปี [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีเล่ม 110 ตอนที่ 146 วันที่ 24 กันยายน 2536
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 4. พระปกเกล้า,สถาบัน. ฐานข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบจ. สถาบันพระปกเกล้า : กรุงเทพ. 2547
 5. 'เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย'ถึงแก่กรรมแล้ว
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๘, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒