เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504) นักการเมืองสตรีชาวไทย สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (58 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
คู่สมรส ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

ประวัติแก้ไข

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายปรีชา และนางณัฐธร มัธยัสถ์สิน มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า สมรสกับนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2549 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เสียก่อน หลังการรัฐประหารนางเปล่งมณีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในสังกัดพรรคเพื่อไทย

ใน พ.ศ. 2561 นางเปล่งมณีได้ย้ายมาร่วมงานกับ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับปรีชา เร่งสมบูรณ์สุขและนายวันชัย บุษบา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเลย สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข