เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504) นักการเมืองสตรีชาวไทย สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ[1]อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อประชาชน
รวมไทยสร้างชาติ
คู่สมรสปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

ประวัติ แก้

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายปรีชา และนางณัฐธร มัธยัสถ์สิน มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า สมรสกับนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มีบุตร 4 คน

งานการเมือง แก้

ในปี พ.ศ. 2549 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เสียก่อน หลังการรัฐประหารนางเปล่งมณีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในสังกัดพรรคเพื่อไทย

ใน พ.ศ. 2561 นางเปล่งมณีได้ย้ายมาร่วมงานกับ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับปรีชา เร่งสมบูรณ์สุขและนายวันชัย บุษบา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเลย สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. เปิดรายชื่อสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๓๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๗๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น แก้