อำเภอวังสะพุง

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

วังสะพุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอวังสะพุง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Saphung
คำขวัญ: 
วังสะพุงแดนเกจิอาจารย์ ต้นตำนานเมืองเซไล
เสมาหินทรายเลื่องชื่อ นามระบือศูนย์ศิลป์สิรินธร
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอวังสะพุง
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอวังสะพุง
พิกัด: 17°18′6″N 101°46′6″E / 17.30167°N 101.76833°E / 17.30167; 101.76833
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,145.0 ตร.กม. (442.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด111,116 คน
 • ความหนาแน่น97.05 คน/ตร.กม. (251.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42130
รหัสภูมิศาสตร์4209
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังสะพุงเดิมแบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวงโดยยึดถือลำน้ำปวนเป็นเส้นแบ่งเขต (มีฐานะเป็นตำบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันคืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) ของฝั่งตะวันออกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) ต่อมาปรากฏว่าแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแน่นขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอมีชื่อว่า อำเภอวังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยให้อยู่ในความปกครองของเมืองหล่มสัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการจัดแบ่งเขตการปกครองใหม่ อำเภอวังสะพุง จึงถูกโอนมาขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาท้องที่บางแห่งในเขตอำเภอวังสะพุงได้แบ่งแยกออกไปเป็นอำเภอดังต่อไปนี้

สำหรับอำเภอภูกระดึงต่อมาได้แบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอผาขาว โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอหนองหิน โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 สรุปแล้วอำเภอวังสะพุงเดิมมีท้องที่ครอบคลุมถึง 6 อำเภอของจังหวัดเลยในปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกมีทิวเขาภูหลวงทอดยาวตลอดแนว เป็นต้น กำเนิดแหล่งน้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำเลย แม่น้ำทบ แม่น้ำฮวย ส่วนทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ย มีแม่น้ำปวนไหลผ่านแล้วไปบรรจบกับแม่น้ำเลย

ลักษณะภูมิอากาศแก้ไข

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีพื้นที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 200-500 เมตร ทำให้ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน
 • ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุกพอประมาณ
 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์อากาศ ตอนกลางวันจะไม่เย็นจัด ส่วนกลางคืนเย็นจัด

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังสะพุงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังสะพุง (Wang Saphung) 14 หมู่บ้าน 6. ผาน้อย (Pha Noi) 21 หมู่บ้าน
2. ทรายขาว (Sai Khao) 20 หมู่บ้าน 7. ผาบิ้ง (Pha Bing) 6 หมู่บ้าน
3. หนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong) 20 หมู่บ้าน 8. เขาหลวง (Khao Luang) 13 หมู่บ้าน
4. หนองงิ้ว (Nong Ngio) 9 หมู่บ้าน 9. โคกขมิ้น (Khok Khamin) 20 หมู่บ้าน
5. ปากปวน (Pak Puan) 12หมู่บ้าน 10. ศรีสงคราม (Si Songkhram) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังสะพุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังสะพุงและตำบลศรีสงคราม
 • เทศบาลตำบลปากปวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากปวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสงคราม (นอกเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสะพุง (นอกเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงิ้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาบิ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นทั้งตำบล

ทำเนียบรายนามนายอำเภอวังสะพุงแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 หลวงราชภักดี (พิกุล) 2441-2442
2 หลวงภักดีณรงค์ (ท่า) 2442-2443
3 หลวงภักดีอักษร (เทียม) 2443-2445
4 ขุนพิพัฒนกิจนุศาสตร์ (บัวรส) 2445-2448
5 หลวงพินิจอักษร (เทียม) 2448-2450
6 ขุนพิพัฒนสพุงเขต (คำพัน มงคลวัฒน์) 2450-2457
7 หลวงบรรหารอรรถคดี 2457-2460
8 หลวงวิจิตรคุณสาร (โต๊ะ พลวิเศษ) 2460-2465
9 นายถวิล เจียรมานพ 2465-2466
10 หลวงพิศาลสารกิจ 2466-2469
11 หลวงภูมิพิริการ 2470-2476
12 นายทิพย์ กฤษมานิต 2476-2481
13 ขุนอารักษ์ ธุระราษฎร์(กำปั่น เณรโต) 2481-2482
14 นายประสาน วสุวัติ 2482-2486
15 นายแคล้ว โกศลวรรธนะ 2486-2488
16 นายสุเทพ สุธรรมมา 2488-2489
17 นายประยูร จามิกร 2489-2489
18 ขุนพระยาประสาท (แก้วทองพัสสา) 2490-2490
19 นายบุญชัย สอนอิ่มศาสตร์ 2491-2495
20 นายเชาว์ พงศ์ประดิษฐ์ 2495-2496
21 นายคม จันทบาตร 2496-2497
22 นายพิชัย ศรีอุทัย 2497-2499
23 นายต่วน ไกรศรีวรรธนะ 2499-2501
24 นายประเสริฐ รัตนารมย์ 2501-2502
25 ร.ต.ต.สุข ศรีเพ็ญ 2502-2508
26 นายสุริยัน ตันตวสี 2508-2510
27 นายฤทัย ชิวรัตน์ 2510-2512
28 นายอภัย หล้าสุวงษ์ 2512-2514
29 พ.ต.สีห์พนม วรสาร 2514-2517
30 นายกวี บำเพ็ญบุตร 2517-2518
31 นายพิชัย ยุวนิช 2518-2519
32 ร.ต.ไมตรี บุญณะ 2519-2521
33 นายวีรเทพ หาญณรงค์ 2521-2523
34 นายประสพ สุจริตจันทร์ 2523-2527
35 นายจีรศักดิ์ เกษียนบุตร 2527-2531
36 ร.อ.คุณมี รัตนปริญญา 2531-2532
37 นายธวัช เสถียรนาม 2532-2535
38 นายวิชา ทัพธง 2535-2539
39 นายชีวิต แก้ววัฒนะ 2539-2542
40 นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ 2542-2543
41 นายเทพ บูรมิ 2543-2547
42 นายเริงชัย ไชยวัฒน์ 2547-2550
43 นายเสน่ห์ นนทะโชติ 2550-2554
44 นายธนพล จันทรนิมิ 2554- 2554
45 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 2554 - 2558
46 นายวิสา ยัญญลกษณ์ 2558 - 2559
47 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข