เปิดเมนูหลัก

อำเภอผาขาว

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอผาขาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ 254,735[1][2][3] ไร่ ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน โดยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

อำเภอผาขาว
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอผาขาว
คำขวัญ: ผาสูงใหญ่ ไร่มะขามหวาน
ธารน้ำพวย สวยธรรมชาติ
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°4′0″N 102°1′36″E / 17.06667°N 102.02667°E / 17.06667; 102.02667
อักษรไทยอำเภอผาขาว
อักษรโรมันAmphoe Pha Khao
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด463.0 ตร.กม. (178.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด42,293
 • ความหนาแน่น91.34 คน/ตร.กม. (236.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์42240
รหัสภูมิศาสตร์4212
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอผาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

จากหลักฐานเดิมตำบลผาขาวได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2481 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้มีประกาศแบ่งท้องที่ตำบลศรีฐาน ตำบลปวนพุ และตำบลผาขาว ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอภูกระดึง มีพื้นที่ประมาณ 1,380 ตร.กม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอภูกระดึงขึ้นเป็นอำเภอภูกระดึง และเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2530 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอภูกระดึง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาว มีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง ตำบลโนนป่าซาง และตำบลโนนปอแดง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2530 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองตำบลผาขาวเพิ่มอีก 1 ตำบล คือ ตำบลบ้านเพิ่ม


ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอผาขาว เดิมใช้ศูนย์สภาตำบลโนนปอแดงเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอผาขาวขึ้น บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้านโนนปอแดงและหมู่บ้านท่าสวนยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 95 ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จพร้อมทำพิธีเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 โดยนายฉลอง กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ผาขาว (Pha Khao) 12 หมู่บ้าน
2. ท่าช้างคล้อง (Tha Chang Khlong) 14 หมู่บ้าน
3. โนนปอแดง (Non Po Daeng) 17 หมู่บ้าน
4. โนนป่าซาง (Non Pa Sang) 12 หมู่บ้าน
5. บ้านเพิ่ม (Ban Phoem) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอผาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างคล้องทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโนนปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนปอแดงทั้งตำบล[4]
  • องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาขาวทั้งตำบล[5]
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนป่าซางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

[6]

อ้างอิงแก้ไข