อำเภอเอราวัณ

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

เอราวัณ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอเอราวัณ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Erawan
คำขวัญ: 
เอราวัณช้างใหญ่ ถิ่นลำไยขามหวาน
ตำนานบั้งไฟแสน ดินแดนผ้าไหมงาม
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอเอราวัณ
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอเอราวัณ
พิกัด: 17°18′30″N 101°56′24″E / 17.30833°N 101.94000°E / 17.30833; 101.94000
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด262.0 ตร.กม. (101.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด34,004 คน
 • ความหนาแน่น129.79 คน/ตร.กม. (336.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42220
รหัสภูมิศาสตร์4213
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 หมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 42 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ชื่ออำเภอเอราวัณได้มาจากชื่อถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่งบริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเอราวัณกับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยชาวบ้านเรียกกันว่า "ถ้ำเอราวัณ" เป็นถ้ำที่สวยงาม ซึ่งมีตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่อง "ช้างเอราวัณกับนางผมหอม" ดังนั้นจึงได้นำไปตั้งชื่อหมู่บ้านเอราวัณและเป็นอำเภอเอราวัณในปัจจุบัน

ท้องที่อำเภอเอราวัณเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่การปกครองออก โดยยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเอราวัณ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง เนื่องจากเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวก (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง)

จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

ภูมิศาสตร์

แก้

ลักษณะภูมิประเทศ

แก้

อำเภอเอราวัณมีพื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าเบญจพรรณและมีลำห้วยไหลผ่าน เช่น ลำน้ำสวย ลำน้ำหินฮาว ลำน้ำตาดข่า ลำน้ำป่าน และลำน้ำลิ้นควาย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าดงซำทอง ป่าหนองไผ่ ป่าผาสามยอด และป่าโคกนกยูง มีเนื้อที่ป่าโดยประมาณ 82,155 ไร่ มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 270 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

แก้

อำเภอเอราวัณมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
 • ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะเกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและพายุจากทะเลจีนใต้
 • ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศเย็น เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ผาอินทร์แปลง (Pha In Plaeng) 14 หมู่บ้าน
2. เอราวัณ (Erawan) 16 หมู่บ้าน
3. ผาสามยอด (Pha Sam Yot) 10 หมู่บ้าน
4. ทรัพย์ไพวัลย์ (Sap Phaiwan) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเอราวัณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาอินทร์แปลงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเอราวัณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอราวัณทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสามยอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ทั้งตำบล

สถานที่ราชการ

แก้
 • ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ
 • โรงพยาบาลเอราวัณ
 • สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ

สถานศึกษา

แก้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แก้

โรงเรียนประถมศึกษา

แก้
 • โรงเรียนบ้านเอราวัณ
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 • โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
 • โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
 • โรงเรียนบ้านวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
 • โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
 • โรงเรียนบ้านซำม่วง
 • โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง
 • โรงเรียนบ้านซำบุ่น
 • โรงเรียนบ้านนาอุดม
 • โรงเรียนโคกสง่า
 • โรงเรียนบ้านหนองตูม
 • โรงเรียนบ้านผาสามยอด
 • โรงเรียนบ้านผาสะนา
 • โรงเรียนบ้านซำบุ่น
 • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวังชมภู

เส้นทางการคมนาคม

แก้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 [แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองหิน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (เอราวัณ)]
 • ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (เอราวัณ-วังเลา)
 • ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (วังไห-ท่าสะอาด)
 • ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านสี่แยก-บ้านเหมืองแบ่ง)
 • ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านขัวแตะ-โป่งศรีโทน)

สังคมและวัฒนธรรม

แก้

ปัจจุบันอำเภอเอราวัณมีประชากรจากต่างจังหวัดอพยพมาตั้งถิ่นฐานและทำมาหากินจำนวนมาก แม้จะเป็นสังคมใหม่แต่ก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นตามมา ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเอราวัณประกอบด้วยชาวเลยดั้งเดิม ชาวอีสาน ชาวจีน และชาวญวน

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

แก้

ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเป็นประเพณีพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของอำเภอเอราวัณ ในงานมีการแข่งขันการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ แข่งขันจุดบั้งไฟ และมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายนของทุกปี

เทศกาลงานงิ้วเอราวัณ

แก้

เนื่องจากอำเภอเอราวัณมีคนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่อาศัยในการประกอบอาชีพค้าขายอยู่มาก จึงมีกลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนจัดงานเทศกาลงานงิ้วไหว้ศาลเจ้าพ่อเอราวัณขึ้น ที่บริเวณหน้าตลาดสดอำเภอเอราวัณ และยังมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมของทุกปี

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง)

แก้

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเป้าหมายให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกัน โดยราษฎรมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนในแผ่นดินที่อาศัย

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ที่บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ตำบลผาอินทร์แปลง มีเนื้อที่ 500 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับเขาภูผาผีถอนซึ่งมีป่าธรรมชาติประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบันยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น ลิง ชะมด อีเห็น ไก่ป่า กระรอก และนกชนิดต่าง ๆ มีสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำตลอดปี ภายในโครงการมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร เช่น การทอผ้าไหม โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะชำกล้าไม้ และมีรีสอร์ตไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

การเดินทางใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง) ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตรจากอำเภอวังสะพุง ผ่านตัวอำเภอเอราวัณไปจนถึงโรงเรียนบ้านวังสำราญในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเขตจังหวัดเลยอีกครั้ง ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรถึงพื้นที่โครงการ

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเอราวัณ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 59. 22 มีนาคม 2538.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-10-15.