อำเภอด่านซ้าย

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

ด่านซ้าย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอด่านซ้าย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Dan Sai
พระธาตุศรีสองรัก
คำขวัญ: 
ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอด่านซ้าย
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอด่านซ้าย
พิกัด: 17°16′48″N 101°8′48″E / 17.28000°N 101.14667°E / 17.28000; 101.14667
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,732.0 ตร.กม. (668.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด51,693 คน
 • ความหนาแน่น29.85 คน/ตร.กม. (77.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42120
รหัสภูมิศาสตร์4205
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

 • วันที่ 13 สิงหาคม 2448 โอนพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ของเมืองพิษณุโลก มณฑลพิษณุโลก มาขึ้นกับเมืองหล่มสัก[1]
 • วันที่ 23 มกราคม 2469 ยุบตำบลน้ำท่วม และแบ่งพื้นที่หมู่บ้านไปรวมกับตำบลด่านซ้าย ตำบลนาหอ และตำบลหนองผือ[2]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2492 ตั้งตำบลปลาบ่า แยกออกจากตำบลหนองบัว[3]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านซ้าย ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านซ้าย[4]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2511 โอนพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเลย ไปขึ้นกับ อำเภอด่านซ้าย[5]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลหนองบัว ตำบลโพนสูง ตำบลปลาบ่า และตำบลท่าศาลา อำเภอด่านซ้าย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ ขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย[6]
 • วันที่ 3 มีนาคม 2513 แยกพื้นที่ตำบลนาแห้ว และตำบลนาพึง อำเภอด่านซ้าย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาแห้ว ขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย[7]
 • วันที่ 15 กันยายน 2513 ตั้งตำบลนาหอ แยกออกจากตำบลด่านซ้าย ตั้งตำบลร่องจิก แยกออกจากตำบลโพนสูง ตั้งตำบลแสงภา แยกออกจากตำบลนาแห้ว[8]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2514 โอนพื้นที่ตำบลโพนสูง กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย ไปขึ้นกับ อำเภอด่านซ้าย[9] อีกครั้ง
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2515 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 159 ให้โอนพื้นที่ตำบลลาดค่าง อำเภท่าลี่ ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย[10]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย เป็น อำเภอภูเรือ[11]
 • วันที่ 30 เมษายน 2517 ตั้งตำบลโคกงาม แยกออกจากตำบลโพนสูง ตั้งตำบลปากหมัน แยกออกจากตำบลนาดี[12]
 • วันที่ 8 กันยายน 2519 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย เป็น อำเภอนาแห้ว[13]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านซ้าย เป็นเทศบาลตำบลด่านซ้าย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอด่านซ้ายตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ด่านซ้าย (Dan Sai) 15 หมู่บ้าน 6. อิปุ่ม (Ipum) 13 หมู่บ้าน
2. ปากหมัน (Pak Man) 7 หมู่บ้าน 7. กกสะทอน (Kok Sathon) 12 หมู่บ้าน
3. นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน 8. โป่ง (Pong) 11 หมู่บ้าน
4. โคกงาม (Khok Ngam) 7 หมู่บ้าน 9. วังยาว (Wang Yao) 7 หมู่บ้าน
5. โพนสูง (Phon Sung) 9 หมู่บ้าน 10. นาหอ (Na Ho) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอด่านซ้ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลด่านซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลด่านซ้าย
 • เทศบาลตำบลศรีสองรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านซ้าย (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากหมันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกสะทอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหอทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ยกอำเภอด่านซ้ายซึ่งขึ้นกับเมืองพิษณุโลก มาขึ้นเมืองหล่มศักดิ์]
 2. [2]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลน้ำท่วม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งยุบและแบ่งหมู่บ้านไปรวมขึ้นกับตำบลด่านซ้าย ตำบลนาหอ และตำบลหนองผือ ท้องที่อำเภอเดียวกัน
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองเลยและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๑๑
 6. [6] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 7. [7] เก็บถาวร 2012-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย)
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอภูกระดึง อำเภอด่านซ้าย กิ่งอำเภอภูเรือ และกิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 10. [10]ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๙ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอท่าลี่ และกิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยโอนตำบลลาดค่าง อำเภอท่าลี่ ไปขึ้นกิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย]
 11. [11] เก็บถาวร 2011-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗
 12. [12]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าลี่และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 13. [13] เก็บถาวร 2007-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเลาขวัญ อำเภอคำม่วง คำเภอพิปูน อำเภอศรีเทพ อำเภอนาแห้ว อำเภอส่องดาว อำเภอควนกาหลง อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอกุดจับ พ.ศ. ๒๕๑๙