เปิดเมนูหลัก

อำเภอด่านซ้าย

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอด่านซ้าย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอด่านซ้าย
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอด่านซ้าย
ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอด่านซ้าย
อักษรโรมันAmphoe Dan Sai
จังหวัดเลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่1,732.0 ตร.กม.
ประชากร52,166 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น30.11 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4205
รหัสไปรษณีย์42120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
พิกัด17°16′48″N 101°8′48″E / 17.28000°N 101.14667°E / 17.28000; 101.14667
โทรศัพท์0 4289 1266-7
โทรสาร0 4289 1266-7
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอด่านซ้ายตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ด่านซ้าย (Dan Sai) 15 หมู่บ้าน 6. อิปุ่ม (Ipum) 13 หมู่บ้าน
2. ปากหมัน (Pak Man) 7 หมู่บ้าน 7. กกสะทอน (Kok Sathon) 12 หมู่บ้าน
3. นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน 8. โป่ง (Pong) 11 หมู่บ้าน
4. โคกงาม (Khok Ngam) 7 หมู่บ้าน 9. วังยาว (Wang Yao) 7 หมู่บ้าน
5. โพนสูง (Phon Sung) 9 หมู่บ้าน 10. นาหอ (Na Ho) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอด่านซ้ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลด่านซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลด่านซ้าย
 • เทศบาลตำบลศรีสองรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านซ้าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากหมันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกสะทอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหอทั้งตำบล