เปิดเมนูหลัก

อำเภอภูหลวง

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอภูหลวง เป็นอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ประชากรมีอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ และพืชไร่เป็นหลัก มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากแต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก

อำเภอภูหลวง
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอภูหลวง
ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ต้นลำธารแม่น้ำเลย
วังหัวเมยน่าทัศนา ภูหอสูงเสียดฟ้า ดอกไม้ป่านานาพันธุ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอภูหลวง
อักษรโรมันAmphoe Phu Luang
จังหวัดเลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่595.0 ตร.กม.
ประชากร24,953 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น41.93 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4211
รหัสไปรษณีย์42230
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูหลวง หมู่ที่ 3 ถนนแยกภูหลวง-โนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
พิกัด17°8′24″N 101°39′54″E / 17.14000°N 101.66500°E / 17.14000; 101.66500
โทรศัพท์0 4287 9032
โทรสาร0 4287 9100
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

แต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตำบลออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูหลวง[1] ซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอภูหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ภูหอ (Phu Ho) 10 หมู่บ้าน
2. หนองคัน (Nong Khan) 9 หมู่บ้าน
3. ห้วยสีเสียด (Huai Sisiat) 8 หมู่บ้าน
4. เลยวังไสย์ (Loei Wang Sai) 8 หมู่บ้าน
5. แก่งศรีภูมิ (Kaeng Si Phum) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอภูหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูหอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลยวังไสย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • น้ำตกห้วยเลา อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวย แบ่งออกเป็น 9 ชั้น บนชั้นที่ 9 จะมีถ้ำที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำที่ตกลงมาตลอดปี มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ถ้ำดินลาย อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเลา บ้านน้ำอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ
 • น้ำตกเลยตาด อยู่ในเขตบ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์
 • น้ำตกเลยหง่า อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่าภูหลวง บ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์
 • ภูหอ หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ
 • น้ำตกชื่นชีวิน ตั้งอยู่ที่ตำบลเลยวังใสย์ การเดินทางวิ่งไปตามถนนหมายเลข 2016
 • น้ำตกตาดกกทับ ตั้งอยู่ที่ตำบลเลยวังใสย์ การเดินทางวิ่งไปตามถนนหมายเลข 2016
 • จุดชมวิวภูหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลเลยวังใสย์

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (178 ง ฉบับพิเศษ): 19. 20 พฤศจิกายน 2523.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสอยดาว อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบางขัน อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองปาน อำเภอภูหลวง อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอสำโรง พ.ศ. ๒๕๓๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (45 ก): 27–29. 9 เมษายน 2535.