อำเภอเมืองเลย

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

เมืองเลย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอเมืองเลย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Loei
คำขวัญ: 
ผ้าฝ้ายมีชื่อ เลื่องลือครกหิน
ถิ่นยางพารา งามตาอ่างน้ำหมาน
สืบตำนานหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอเมืองเลย
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอเมืองเลย
พิกัด: 17°29′6″N 101°43′48″E / 17.48500°N 101.73000°E / 17.48500; 101.73000
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,480.49 ตร.กม. (571.62 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด123,560 คน
 • ความหนาแน่น83.46 คน/ตร.กม. (216.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42000
รหัสภูมิศาสตร์4201
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
อนุสรณ์สถาน พตท1718 เป็นอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 จะจัดงานสดุดีวีรชน 26 สิงหาคม ของทุกปี ตั้งอยู่ที่ตำบลนาอาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย

ประวัติ

แก้

อำเภอเมืองเลย ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่อาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ที่อยู่ริมห้วยน้ำหมาน ใกล้แม่น้ำเลย มีผู้คนอพยมมาอยู่มากขึ้น จึงตั้งเป็นเมืองตามชื่อแม่น้ำเลยว่า เมืองเลย ต่อมาในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็น อำเภอกุดป่อง[1][2] และเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อ อำเภอเมืองเลย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481[3] เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเลย

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็น อำเภอกุดป่อง[1][2]
 • วันที่ 14 มีนาคม 2479 จัดตั้งเทศบาลเมืองเลย ในท้องที่บางส่วนของตำบลกุดป่อง[4]
 • วันที่ 14 พฤจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอกุดป่อง จังหวัดเลย เป็น อำเภอเมืองเลย[3]
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2482 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย (ครั้งที่ 1)[5] เพิ่มพื้นที่บางส่วนในตำบลกุดป่อง
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลนาอาน แยกออกจากตำบลเมือง ตั้งตำบลนาโป่ง แยกออกจากตำบลเมือง และตำบลเสี้ยว ตั้งตำบลกกดู่ แยกออกจากตำบลนาอ้อ และตำบลเสี้ยว ตั้งตำบลท่าศาลา แยกออกจากตำบลเสี้ยว[6]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2490 โอนพื้นที่หมู่ 13, 16 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง มาขึ้นกับตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย[7]
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2490 โอนพื้นที่หมู่ 10, 11 (ในขณะนั้น) ของตำบลเสี้ยว ไปตั้งเป็นหมู่ 8, 9 ของตำบลท่าศาลา ตามลำดับ[8]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2510 ตั้งตำบลนาด้วง แยกออกจากตำบลน้ำสวย[9]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2511 โอนพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเลย ไปขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย[10]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2514 ตั้งตำบลน้ำหมาน แยกออกจากตำบลเมือง และตำบลเสี้ยว[11]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2518 ตั้งตำบลนาดอกคำ แยกออกจากตำบลนาด้วง และตำบลน้ำสวย ตั้งตำบลท่าสะอาด แยกออกจากตำบลนาด้วง ตั้งตำบลท่าสวรรค์ แยกออกจากตำบลนาดินดำ[12]
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 แยกพื้นที่ตำบลนาด้วง ตำบลนาดอกคำ ตำบลท่าสะอาด และตำบลท่าสวรรค์ จากอำเภอเมืองเลย ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาด้วง[13] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองเลย
 • วันที่ 16 มีนาคม 2524 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย (ครั้งที่ 2)[14] ครอบคลุมตำบลกุดป่องทั้งตำบล
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2525 ตั้งตำบลชัยพฤกษ์ แยกออกจากตำบลเมือง[15]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลนาแขม แยกออกจากตำบลกกดู่[16]
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2530 ตั้งตำบลศรีสองรัก แยกออกจากตำบลนาอ้อ[17]
 • วันที่ 12 กันยายน 2533 ตั้งตำบลกกทอง แยกออกจากตำบลน้ำหมาน[18]
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาด้วง อำเภอเมืองเลย เป็น อำเภอนาด้วง[19]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลนาอ้อ ในท้องที่หมู่ 1-5, 7-8 ของตำบลนาอ้อ[20] และจัดตั้งสุขาภิบาลน้ำสวย ในท้องที่หมู่ 2, 8 ของตำบลน้ำสวย[21]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาอ้อ และสุขาภิบาลน้ำสวย เป็นเทศบาลตำบลนาอ้อ และเทศบาลตำบลน้ำสวย ตามลำดับ[22] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนาอ้อ รวมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ[23]
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสวย ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลน้ำสวย[24] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย
 • วันที่ 1 กันยายน 2555 ได้แยกพื้นที่หมู่ที่ 3, 7 ตำบลน้ำสวย ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลน้ำสวย[25] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเมืองเลยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเมืองเลยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดป่องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอ้อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลน้ำสวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำสวย
 • เทศบาลตำบลนาอาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาดินดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดินดำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำหมานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสี้ยวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำสวย (นอกเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแขมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสองรักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกทองทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-07. สืบค้นเมื่อ 2022-02-24. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2460
 2. 2.0 2.1 "แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ หน้า ๖๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ง): 1985. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2460
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัด และอำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ก): 658–666. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2022-02-24. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1315–1318. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479
 5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 1189–1192. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2482
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2022-02-26. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดเลย สิงห์บุรี และศีรษะเกษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (29 ง): 1695–1696. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบล จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (64 ง): 3548. วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2490
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอวังสพุง จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (28 ง): 1045–1049. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2510
 10. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองเลยและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๑๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (57 ก): 398–400. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2511
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (87 ง): 2205–2211. วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2514
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (241 ง): 2969–2992. วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาด้วง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (10 ง): 366. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-19. สืบค้นเมื่อ 2022-02-24. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
 14. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๒๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (41 ก): (ฉบับพิเศษ) 4-8.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (92 ง): 2692–2694. วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (150 ง): 3962–3964. วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2527
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (150 ง): 5573–5580. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2530
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (170 ง): (ฉบับพิเศษ) 94-99.[ลิงก์เสีย] วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2533
 19. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (107 ก): (ฉบับพิเศษ) 29-32. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2022-02-24. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2534
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 32-34. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 35-37. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535
 22. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2022-02-24. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 111 ง): 10–11. วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 24. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 134 ง): 38. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 25. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (ตอนพิเศษ 134 ง): 24. วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555