เปิดเมนูหลัก

อำเภอนาด้วง

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

นาด้วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอนาด้วง
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอนาด้วง
ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาว
เมืองดอกไม้งาม ธารน้ำใส ไร่แสนสวย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอนาด้วง
อักษรโรมันAmphoe Na Duang
จังหวัดเลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่590.0 ตร.กม.
ประชากร26,559 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น45.01 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4202
รหัสไปรษณีย์42210
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาด้วง
เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
พิกัด17°28′48″N 101°58′12″E / 17.48000°N 101.97000°E / 17.48000; 101.97000
โทรศัพท์0 4288 7015
โทรสาร0 4288 7015
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาด้วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาด้วง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาด้วง (Na Duang) 11 หมู่บ้าน
• หมู่ 1 บ้านนาด้วง • หมู่ 2 บ้านศรีประทุม • หมู่ 3 บ้านนาด้วง • หมู่ 4 บ้านแสงเจริญ • หมู่ 5 บ้านแก้วเมธี • หมู่ 6 บ้านป่าหวายพัฒนา • หมู่ 7 บ้านโพนเขาแก้ว • หมู่ 8 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ • หมู่ 9 บ้านหนองแคน • หมู่ 10 บ้านวังบง • หมู่ 11 บ้านแสงอรุณ
2. นาดอกคำ (Na Dok Kham) 17 หมู่บ้าน
• หมู่ 1 บ้านห้วยเตย • หมู่ 2 บ้านนาดอกคำ • หมู่ 3 บ้านโพนสว่าง • หมู่ 4 บ้านห้วยตาด • หมู่ 5 บ้านพะเนียง • หมู่ 6 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก • หมู่ 7 บ้านร่มเย็น • หมู่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม • หมู่ 9 บ้านโคกหินใต้ • หมู่ 10 บ้านวังเย็น • หมู่ 11 บ้านอนามัย • หมู่ 12 บ้านภูแผงม้า • หมู่ 13 บ้านศรีสะอาด • หมู่ 14 บ้านโนนตะวัน • หมู่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา • หมู่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า • หมู่ 17 บ้านห้วยตาดใต้
3. ท่าสะอาด (Tha Sa-at) 7 หมู่บ้าน
• หมู่ 1 บ้านท่าสะอาด • หมู่ 2 บ้านรักธรรม • หมู่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี • หมู่ 4 บ้านผาเจริญ • หมู่ 5 บ้านโนนป่าต้อง • หมู่ 6 บ้านซำป่าซาง • หมู่ 7 บ้านดงป่ายาง
4. ท่าสวรรค์ (Tha Sawan) 5 หมู่บ้าน
• หมู่ 1 บ้านท่าสวรรค์ • หมู่ 2 บ้านโนนสวาท • หมู่ 3 บ้านเทพมงคล • หมู่ 4 บ้านโนนศิลา • หมู่ 5 บ้านงามวงศ์วาน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาด้วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาด้วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาด้วง
  • เทศบาลตำบลนาดอกคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดอกคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด้วง (นอกเขตเทศบาลตำบลนาด้วง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะอาดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข