เปิดเมนูหลัก

อำเภอท่าลี่

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอท่าลี่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอท่าลี่
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอท่าลี่
พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี เมืองคนดีมีคุณธรรม
มะค่ายักษ์สูงใหญ่ แก่งโตนน้ำใส น้ำตกห้วยไค้
สูงชัน อุดมพืชพันธุ์นานา สมญานามว่าแผ่นดินทอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอท่าลี่
อักษรโรมันAmphoe Tha Li
จังหวัดเลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่683.0 ตร.กม.
ประชากร28,408 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น41.59 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4208
รหัสไปรษณีย์42140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ถนนทรงฆะศิริ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
พิกัด17°37′24″N 101°25′18″E / 17.62333°N 101.42167°E / 17.62333; 101.42167
โทรศัพท์0 4288 9206
โทรสาร0 4288 9206
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอท่าลี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่าลี่ (Tha Li) 9 หมู่บ้าน
2. หนองผือ (Nong Phue) 10 หมู่บ้าน
3. อาฮี (A Hi) 6 หมู่บ้าน
4. น้ำแคม (Nam Khaem) 6 หมู่บ้าน
5. โคกใหญ่ (Khok Yai) 5 หมู่บ้าน
6. น้ำทูน (Nam Thun) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอท่าลี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าลี่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าลี่)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาฮีและตำบลน้ำทูนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแคมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข