สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์

สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)และเป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย

สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 (76 ปี)
พรรคการเมือง พลเมืองไทย
คู่สมรส เพชรรัตน์ เลิศนุวัฒน์[1]

ประวัติแก้ไข

สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 เป็นบุตรของนายอร่าม กับ นางจี เลิศนุวัฒน์[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทรินแปซิฟิค สหรัฐอเมริกา เขาสมรสกับนางเพชรรัตน์ เลิศนุวัฒน์

การทำงานแก้ไข

สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งในปี พ.ศ. 2531 เขาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคประชาชน[2]

ต่อมาในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ในสังกัดพรรคสามัคคีธรรม และในการเลือกตั้งเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ได้รับเลือกตั้งในนามพรรคชาติไทย แต่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 เขาสอบตก กระทั่งได้รับเลือกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ และจากนั้นเขาได้ลาออกเพื่อย้ายไปร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา และได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ (เลื่อนแทน) จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งครั้งถัดมา พ.ศ.2548 เขาได้รับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย (เลื่อนแทนจากบัญชีรายชื่อ)และ พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อกับพรรคไทยรักไทยอีกครั้ง ซึ่งต่อมาการเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เขาได้รับเลือกตั้งจากระบบสัดส่วน เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยคนแรกของสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี พร้อมกับกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน จำนวน 109 คน หลังจากนั้นเขาได้เข้าร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย[3]

ในปี พ.ศ. 2561 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคนในการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองใช้ชื่อพรรคพลังพลเมืองไทย[4] โดยเขารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแก้ไข

สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อปี พ.ศ. 2535[5] และในปี พ.ศ. 2540 ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
  3. ระดมพลนับหมื่น ภูมิใจไทย เปิดสาขาเชียงราย
  4. อดีตสส. 30 คน ตั้งพรรคพลังพลเมืองสู้เลือกตั้ง
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)