พรรคพลเมืองไทย

(เปลี่ยนทางจาก พรรคพลังพลเมืองไทย)

พรรคพลเมืองไทย หรือในชื่อเดิมว่า พลังพลเมืองไทย (อักษรย่อ: พลท.) พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 [1] เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตรัฐมนตรีและอดีต ส.ส. จากทั่วทุกภาคโดยมี นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่หัวหน้าพรรคนอกจากนี้ยังมีอดีตรัฐมนตรีหลายคนเข้าร่วมก่อตั้งอาทิ นายเอกพร รักความสุข และนาย ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ เป็นต้นโดยมีการนัดประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งพรรคและแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ที่บ้านพักของนายสัมพันธ์ที่ ถนนราชวิถี เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 [2] โดยมีกำหนดประชุมพรรคครั้งแรกเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ หรือ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ [3]

พรรคพลเมืองไทย
POLAMUANG THAI PARTY
หัวหน้าสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
เลขาธิการศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
ผู้ก่อตั้งสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
เอกพร รักความสุข
คำขวัญพลังคนไทย ก้าวต่อไปที่มั่นคง
ก่อตั้ง10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ที่ทำการ233 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิด กรุงเทพมหานคร 10300
ชื่อย่อพลท
PTP.
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
รองหัวหน้าพันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
วรโชติ อำพันวงษ์
รองเลขาธิการจุฑาวรรณ คะชา
พลสิทธิ์ เติมทรัพย์สาร
สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์
อิทธิพล คงพสิษฐ์พร
เหรัญญิกพิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์
โฆษกธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคพลังพลเมืองไทยได้รับหนังสือจดแจ้งจัดตั้งพรรคจาก พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต.ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ทางพรรคเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อไปขณะเดียวกัน นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ แกนนำและว่าที่หัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 จะเดินทางไปรับหนังสืออนุญาตจัดประชุมพรรคจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยทางพรรคได้เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของพรรคเพื่อร่างข้อบังคับพรรค นโยบายของพรรคและประกาศอุดมการณ์การเมืองของพรรครวมถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ [4] ผลปรากฏว่านาย สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก นาย เอกพร รักความสุข เป็นเลขาธิการพรรคคนแรกพร้อมกับรองหัวหน้าพรรคอีก 5 คนคือ นาย สุชาติ บรรดาศักดิ์, นาย กริช กงเพชร, นาย สมชาติ เจริญวัชรวิทย์, นาย โสภณ เพชรสว่าง และนายแพทย์ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล โดยมีนางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ เป็นรองเลขาธิการพรรคและนาย ธนชาติ แสงประดับธรรมโชติ เป็นผู้อำนวยการพรรคพร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 35 คน [5] ซึ่งนายสัมพันธ์และผู้ร่วมก่อตั้งได้เข้ายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังพลเมืองไทยอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [6] และในการประชุม กกต. เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมได้มีมติรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังพลเมืองไทยพร้อมกับ พรรคประชาภิวัฒน์ ซึ่ง กกต. ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังพลเมืองไทยเป็นลำดับที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 [7]

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางพรรคได้เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งพรรคในชื่อพรรคพลังพลเมืองแต่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 มีนายปรีดา ลิ้มนนทกุลเป็นหัวหน้าพรรคทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อพลังพลเมืองไทย[8]

ผู้บริหารแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

เลขาธิการพรรคแก้ไข

  • เอกพร รักความสุข (10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
  • สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) รักษาการ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 15 กันยายน พ.ศ. 2562)
  • ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (15 กันยายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข