พรรคประชาชน เป็นชื่อของพรรคการเมืองที่พบในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มีแนวนโยบายแบบฝ่ายซ้าย แต่ก็มีพรรคประชาชนที่มีนโยบายแบบฝ่ายขวาหรือนิยมศาสนาด้วยในยุโรป ต่อไปนี้เป็นรายชื่อพรรคประชาชนของประเทศต่างๆ

พรรคการเมืองในปัจจุบัน

แก้
ประเทศ พรรค
  อาร์มีเนีย พรรคประชาชน
พรรคประชาชนอาร์เมเนีย
  ออสเตรีย พรรคประชาชนออสเตรเลีย
  บุรุนดี พรรคประชาชน
  กัมพูชา พรรคประชาชนกัมพูชา
  โครเอเชีย พรรคประชาชนโครเอเชีย-ประชาธิปไตยเสรีนิยม
  เช็กเกีย พรรคประชาชนเชโกสโลวัก
  เดนมาร์ก พรรคประชาชนเดนมาร์ก
  ยุโรป พรรคประชาชนยุโรป
  หมู่เกาะแฟโร พรรคประชาชน
  ฟินแลนด์ พรรคประชาชนสวีเดน
  แกมเบีย พรรคประชาชนแกมเบีย
  เยอรมนี พรรคประชาชนเวนดิช
  กินี พรรคประชาชนกินี
  อินเดีย พรรคประชาชนอินเดีย
พรรคชนตะ
พรรคประชาชนกัมตปูร์
  อินโดนีเซีย พรรคประชาชนอาเจะฮ์
  อิหร่าน พรรคประชาชนเบโลคริสเตียน
  อิตาลี พรรคประชาชนซาร์ดิเนียน
พรรคประชาชนไทโรเลียนใต้
  ลาว พรรคปฏิวัติประชาชนลาว
  ลัตเวีย พรรคประชาชน
  ไลบีเรีย พรรคประชาชนไลบีเรีย
  มาเลเซีย พรรคประชาชนมาเลเซีย
พรรคประชาชนซาราวัก
  มองโกเลีย พรรคประชาชนมองโกเลีย
  มอนเตเนโกร พรรคประชาชน
พรรคประชาชนเซิร์บ
  ไนจีเรีย พรรคประชาชนทั้งหมดแห่งไนจีเรีย
พรรคประชาชนสหภาพไนจีเรีย
  นอร์เวย์ พรรคประชาชนนอร์เวย์
  ปาเลสไตน์ พรรคประชาชนปาเลสไตน์
(เคยใช้ชื่อว่า พรรคคอมมิวนิสต์ปาเลสไตน์)
  ปากีสถาน พรรคประชาชนแห่งชาติ
พรรคประชาชนปากีสถาน
พรรคประชาชนปากีสถาน (เชอร์เปา)
  ปานามา พรรคประชาชน
  ปาปัวนิวกินี พรรคประชาชน
  โปแลนด์ พรรคประชาชนโปแลนด์
  โปรตุเกส ศูนย์ประชาธิปไตยและสังคม/พรรคประชาชน
  ปวยร์โตรีโก พรรคประชาชน
  ซามัว พรรคประชาชนทั้งหมดแห่งซามัว
พรรคประชาชนซามัว
  ซานมารีโน พรรคประชาชนซานมาริโน
  เซียร์ราลีโอน พรรคประชาชนเซียร์ราลีโอน
  สิงคโปร์ พรรคประชาชนสิงคโปร์
  สโลวาเกีย พรรคประชาชน– ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยแห่งสโลวาเกีย
  สโลวีเนีย พรรคประชาชนสโลวีเนีย
  สเปน พรรคประชาชน
  สวิตเซอร์แลนด์ พรรคประชาชนสวิส
  ยูเครน พรรคประชาชน
  สหรัฐ พรรคประชาชนแห่งอเมริกา

พรรคการเมืองในอดีต

แก้
ประเทศ พรรค
  ออสเตรเลีย พรรคประชาชนออสเตรเลีย
  บรูไน พรรคประชาชนบรูไน
  เอสโตเนีย พรรคประชาชนสหภาพเอสโตเนีย
  ฟินแลนด์ พรรคประชาชน (ฟินแลนด์, 1917)
พรรคประชาชน (ฟินแลนด์, 1932)
  เยอรมนี พรรคประชาชนบาวาเรีย
พรรคประชาชนเยอรมัน (1868)
พรรคประชาชนเยอรมัน (1918)
  กรีซ พรรคประชาชน
  อิตาลี พรรคประชาชนอิตาลี (1919–1926)
พรรคประชาชนอิตาลี (1994–2002)
  อิรัก พรรคประชาชน
  โรมาเนีย พรรคประชาชนเยอรมัน
พรรคประชาชน
  รัสเซีย พรรคประชาชน
  สโลวาเกีย พรรคประชาชนสโลวัก
  ซีเรีย พรรคประชาชน
  ตุรกี พรรคประชาชน
  ไทย พรรคประชาชน (พ.ศ. 2490) มีนายเลียง ไชยกาล เป็นหัวหน้าพรรค และจดทะเบียนอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 มีนายเลียง ไชยกาล เป็นหัวหน้าพรรค และนายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็นเลขาธิการพรรค
พรรคประชาชน (พ.ศ. 2499) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีสมภาษก์ อุทยางกูร เป็นหัวหน้าพรรค และไสว โหประพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค
พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531) มี เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เป็นหัวหน้าพรรค
พรรคประชาชน (พ.ศ. 2541) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2541 มีนายนัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค และมีร้อยเอกสมชาย สุนสุข เป็นเลขาธิการพรรค
  สหราชอาณาจักร พรรคประชาชนบริติช
  สหรัฐ พรรคประชาชน (1887-1908)
พรรคประชาชน (1971-1976)
พรรคประชาชนยูทาห์