วัชระ ยาวอหะซัน

นายวัชระ ยาวอหะซัน (เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 2 สมัย

วัชระ ยาวอหะซัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (57 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางสาวทรายนูบ๊ะห์ ยาวอหะซัน

ประวัติแก้ไข

วัชระ ยาวอหะซัน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายกูเซ็ง และ นางแมเนาะ ยาวอหะซัน และเป็นพี่ชายของนายกูเฮง ยาวอหะซัน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี[1] และ ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จาก สถาบันราชภัฏยะลา[2] สมรสกับ นางสาวทรายนูบ๊ะห์ ยาวอหะซัน มีบุตร-ธิดา 4 คน

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วัชระเริ่มทำงานในตำแหน่งนายช่างโยธาส่วนอำเภอ ซึ่งทำงานราชการประมาณ 20 ปี โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ นักบริหารงานช่าง ระดับ 7

งานการเมืองแก้ไข

วัชระ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2562 รวม 2 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วัชระ ยาวอหะซัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดนราธิวาส. รุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2558
  2. นายวัชระ ยาวอหะซัน