ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (สกุลเดิม ศุภศิริ) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ และแบบบัญชีรายชื่อหลายสมัย

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรสาวของนายศานิตย์ หรือพ่อเลี้ยงศานิตย์ ศุภศิริ อดีตนักการเมืองจังหวัดแพร่ชื่อดังในอดีต กับนางวัลลีย์ หรือแม่เลี้ยงวัลลีย์ ศุภศิริ มีพี่น้อง 5 คน คือ

  • นายสุรพงษ์ ศุภศิริ
  • นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (แม่เลี้ยงติ๊ก)

ศิริวรรณ เป็นนักการเมืองสตรีที่มีบทบาทโดดเด่น และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเลือกตั้ง ของพรรคประชาธิปัตย์ ในโซน 1 (ภาคเหนือตอนบน 11 จังหวัด) ร่วมกับ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นางศิริวรรณมีชื่อเล่นว่า ติ๊ก จึงมีชื่อที่ทุกคนเรียกกันจนติดปากว่า แม่เลี้ยงติ๊ก ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีบุตรชาย 1 คน คือนายปารย์ ปราศจากศัตรู (ท่านขุน)

การศึกษาแก้ไข

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร[1] การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร[2]

การทำงานแก้ไข

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นทายาทนักการเมืองของจังหวัดแพร่ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2538, 2539, 2544 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยไม่เคยเปลี่ยนพรรค แต่ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 นางศิริวรรณเป็นฝ่ายแพ้ให้แก่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ จากพรรคไทยรักไทย ลูกชายนายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คำรณ ณ ลำพูน) เป็นเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สุเทพ เทือกสุบรรณ) และเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (วิทยา แก้วภราดัย) ในปี พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค และ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2554 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้ง โดยนางศิริวรรณได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคเหนือ[3] ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[4] เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส.

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[5] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2562[6]

นอกจากงานการเมือง นางศิริวรรณ ยังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเป็นกรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภาสตรีไทย ปี พ.ศ. 2543

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

และลงสมัครแต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 2 ครั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ ราย), เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑ง หน้า ๑๗๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
  5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  6. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข