พรรคพลังบูรพา หรือเดิมชื่อ พรรคพลังชล เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 นำโดย สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ส.ส.ชลบุรี) หลายสมัย[3] พร้อมด้วยอดีต ส.ส.กลุ่มชลบุรี ซึ่งแต่เดิมสมาชิกในกลุ่มชลบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย

พรรคพลังบูรพา
ผู้ก่อตั้งสติล คุณปลื้ม
หัวหน้ารศ. เชาวน์ มณีวงษ์
รองหัวหน้าพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง
เลขาธิการสุระ เตชะทัต
เหรัญญิกวันเพ็ญ เตียวลักษณ์
นายทะเบียนสมาชิกชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์
โฆษกปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม
กรรมการบริหารอโณทัย เจริญสันติสุข
คำขวัญเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นประชาชน[1]
ก่อตั้ง4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ที่ทำการ36/2 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)15,492 คน[2]
อุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งมั่น พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจพอเพียง
สีสีฟ้า สีเหลือง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
ตราสัญลักษณ์ของพรรคพลังชล (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2566)

ประวัติ

แก้

พรรคพลังชลเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี สติล คุณปลื้ม ภรรยาของ สมชาย คุณปลื้ม เป็นผู้ก่อตั้งพรรค และ สนธยา คุณปลื้ม บุตรชายของสติล ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพิเศษพรรค[3] นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และ ปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม เป็นเลขาธิการพรรค[4]

พรรคพลังชลมีฐานเสียงสำคัญในเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออก โดยในช่วงแรกๆ มีข่าวลือว่าจะมีสมาชิกพรรคกิจสังคมมาลงสมัครในนามพรรคพลังชลด้วย แต่ก็ไม่ได้เป็นความจริง นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเรื่องกลุ่มมัชฌิมา เนื่องจากเคยมีคำสัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า การร่วมรัฐบาลในส่วนของ สส.พรรคภูมิใจไทย ของกลุ่มมัชฌิมา ที่มี สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นแกนนำกลุ่ม สามารถเข้ามาร่วมรัฐบาลได้ แต่ต้องย้ายเข้าร่วมพรรคชาติไทยพัฒนา หรือ พรรคพลังชล ทว่าไม่มีการติดต่อไปทางสองพรรคดังกล่าวแต่อย่างใด[5]

ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นหัวหน้าพรรค และนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นเลขาธิการพรรค[6]

ในเวลาต่อมานายสนธยาได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังชล เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกเมืองพัทยา ตามคำสั่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[7]

เปลี่ยนชื่อพรรค

แก้

ต่อมาในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 พรรคพลังชลได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ พร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพรรคเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคพลังบูรพา รวมถึงอุดมการณ์และนโยบายพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกรองศาสตราจารย์เชาว์กับนายสุระเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อไป[8][9] จากนั้น พรรคพลังบูรพาได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค[10]

บทบาททางการเมือง

แก้

การเลือกตั้ง 2554

แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พรรคพลังชลส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เป็นครั้งแรก มีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 6 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน แบ่งเป็นระบบแบ่งเขต 6 คน (จังหวัดชลบุรีทั้งหมด) และแบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ได้แก่

 1. สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ แบบบัญชีรายชื่อ
 2. สุชาติ ชมกลิ่น ชลบุรี เขต 1
 3. อุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ ชลบุรี เขต 2
 4. รณเทพ อนุวัฒน์ ชลบุรี เขต 3
 5. พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา ชลบุรี เขต 5
 6. สุกุมล คุณปลื้ม ชลบุรี เขต 6
 7. ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ชลบุรี เขต 7

หลังการเลือกตั้ง พรรคพลังชล ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย สนับสนุน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และมีรัฐมนตรีที่มาจากพรรคพลังชล คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (สุกุมล คุณปลื้ม) ต่อมามีการปรับคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งแทน นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ 1 คน คือ สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์

นโยบายพรรค

แก้

พรรคพลังชล ได้กำหนดนโยบายของพรรค คือ มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุรภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครู พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ[ต้องการอ้างอิง]


การเลือกตั้ง

แก้
ผลการเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2554
7 / 500
178,042 0.55%   7 ร่วมรัฐบาล สนธยา คุณปลื้ม
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

การเปลี่ยนแปลงของพรรค

แก้

พันธุ์ศักดิ์ พร้อมอดีต สส. ในสังกัดพรรคพลังชลยกเว้น สุกุมล คุณปลื้ม ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและได้ย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่ง[11] ส่วนเลขาธิการพรรคได้แก่ นาย สุระ เตชะทัต อดีตโฆษกพรรค[12]

25 เมาายน พ.ศ. 2565 สุระ เตชะทัต เลขาธิพรรคกล่าวว่า ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคพลังชลต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมที่จะถึงจะขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย[13]

อ้างอิง

แก้
 1. กกต.รับจดแจ้งจัดตั้งพรรคพลังชลแล้ว สโลแกน"เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นประชาชน"
 2. "ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-19. สืบค้นเมื่อ 2023-08-16.
 3. 3.0 3.1 "บ้านใหญ่เปิด "พรรคพลังชล" สู้ศึกเลือกตั้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2011-05-19.
 4. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
 5. ""บิ๊กแป๊ะ"ปัดข่าว กลุ่มมัชฌิมา ขอซบ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-24. สืบค้นเมื่อ 2011-07-14.
 6. "มติพรรคพลังชลเลือก"สนธยา"เป็นหัวหน้าพรรค". Thai PBS. 2013-03-11. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา
 8. 'พลังชล'เอาจริง!!! เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น'พลังบูรพา' แต่งตัวพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังบูรพา (เดิมชื่อพรรคพลังชล)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังบูรพา
 11. ""รศ.เชาวน์"ได้รับเลือกนั่งหัวหน้าพรรคพลังชลอีกสมัย". mgronline.com. 2018-10-20. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. "เลขาฯ มืด". ไทยโพสต์. 2018-10-25. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 13. "พรรคพลังชล เตรียมนัดประชุมใหญ่ ลั่นไม่คิดรวมกับพรรคอื่น". https://news.trueid.net. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |website= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้