พรรคพลังบูรพา หรือเดิมชื่อ พรรคพลังชล เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ส.ส.ชลบุรี) หลายสมัย[3] พร้อมด้วยอดีต ส.ส.กลุ่มชลบุรี ซึ่งแต่เดิมสมาชิกในกลุ่มชลบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย

พรรคพลังบูรพา
หัวหน้ารศ. เชาวน์ มณีวงษ์
รองหัวหน้าพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง
เลขาธิการสุระ เตชะทัต
เหรัญญิกวันเพ็ญ เตียวลักษณ์
นายทะเบียนสมาชิกชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์
โฆษกปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม
กรรมการบริหารอโณทัย เจริญสันติสุข
คำขวัญเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นประชาชน[1]
ก่อตั้ง4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ที่ทำการ36/2 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)15,492 คน[2]
อุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งมั่น พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจพอเพียง
สีสีฟ้า สีเหลือง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
ตราสัญลักษณ์ของพรรคพลังชล (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2566)

ประวัติ แก้

พรรคพลังชล มีรองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และนายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม เป็นเลขาธิการพรรค[4] โดยมีฐานเสียงสำคัญในเขตเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออก[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นหัวหน้าพรรค และนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นเลขาธิการพรรค[5]

ในเวลาต่อมานายสนธยาได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังชล เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกเมืองพัทยา ตามคำสั่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6] ส่วนนายพันธุ์ศักดิ์ พร้อมอดีต ส.ส. ในสังกัดพรรคพลังชลยกเว้นนาง สุกุมล คุณปลื้ม ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและได้ย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ ทำให้ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่ง[7] ส่วนเลขาธิการพรรคได้แก่ นาย สุระ เตชะทัต อดีตโฆษกพรรค[8]

ต่อมาในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 พรรคพลังชลได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ พร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพรรคเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคพลังบูรพา รวมถึงอุดมการณ์และนโยบายพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกรองศาสตราจารย์เชาว์กับนายสุระเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อไป[9][10] จากนั้น พรรคพลังบูรพาได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค[11]

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้ง 2554 แก้

พรรคพลังชล ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เป็นครั้งแรก มีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 6 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน แบ่งเป็นระบบแบ่งเขต 6 คน (จังหวัดชลบุรีทั้งหมด) และแบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ได้แก่

 1. สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ แบบบัญชีรายชื่อ
 2. สุชาติ ชมกลิ่น ชลบุรี เขต 1
 3. อุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ ชลบุรี เขต 2
 4. รณเทพ อนุวัฒน์ ชลบุรี เขต 3
 5. พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา ชลบุรี เขต 5
 6. สุกุมล คุณปลื้ม ชลบุรี เขต 6
 7. ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ชลบุรี เขต 7

หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พรรคพลังชล มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ 1 คน คือ นายสันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์

พรรคพลังชล ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และมีรัฐมนตรีที่มาจากพรรคพลังชล คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นางสุกุมล คุณปลื้ม) ต่อมามีการปรับคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งแทน

นโยบายพรรค แก้

พรรคพลังชล ได้กำหนดนโยบายของพรรค คือ มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุรภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครู พัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติการทำงานในรัฐสภา แก้

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2554 7 คน ร่วมรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อ้างอิง แก้

 1. กกต.รับจดแจ้งจัดตั้งพรรคพลังชลแล้ว สโลแกน"เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นประชาชน"
 2. "ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-19. สืบค้นเมื่อ 2023-08-16.
 3. "บ้านใหญ่เปิด "พรรคพลังชล" สู้ศึกเลือกตั้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2011-05-19.
 4. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
 5. "มติพรรคพลังชลเลือก"สนธยา"เป็นหัวหน้าพรรค". Thai PBS. 2013-03-11. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา
 7. ""รศ.เชาวน์"ได้รับเลือกนั่งหัวหน้าพรรคพลังชลอีกสมัย". mgronline.com. 2018-10-20. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 8. "เลขาฯ มืด". ไทยโพสต์. 2018-10-25. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. 'พลังชล'เอาจริง!!! เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น'พลังบูรพา' แต่งตัวพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังบูรพา (เดิมชื่อพรรคพลังชล)
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังบูรพา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้