สนธยา คุณปลื้ม

สนธยา คุณปลื้ม (ชื่อเล่น : แป๊ะ เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506) อดีตนายกเมืองพัทยา อดีตหัวหน้าพรรคพลังชล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรก อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี[1](ดร.ทักษิณ ชินวัตร) และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีหลายสมัย

สนธยา คุณปลื้ม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สนธยาในปี 2555
นายกเมืองพัทยา
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน 2561 – 25 มีนาคม 2565
ก่อนหน้า พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี
ถัดไป ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
28 ตุลาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า สุกุมล คุณปลื้ม
ถัดไป วีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม 2545 – 10 มีนาคม 2547
นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ถัดไป สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ 2544 – 3 ตุลาคม 2545
นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ถัดไป พินิจ จารุสมบัติ
หัวหน้าพรรคพลังชล
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม 2556 – 20 ตุลาคม 2561
ก่อนหน้า รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์
ถัดไป รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (59 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พรรค สามัคคีธรรม (2535)
ชาติพัฒนา (2535 – 2538)
ชาติไทย (2538 – 2547)
ไทยรักไทย (2548 - 2550)
พลังประชาชน (2550 - 2551)
เพื่อไทย (2551-2553)
ภูมิใจไทย (2553 - 2554)
พลังชล (2554-2561)
พลังประชารัฐ (2561-ปัจจุบัน)
บิดา สมชาย คุณปลื้ม
มารดา สติล คุณปลื้ม
คู่สมรส สุกุมล คุณปลื้ม
บุตร 4 คน
ศาสนา พุทธ

ปัจจุบัน นายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่ง นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมกีฬา) และนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการบริหารจัดการเมืองพัทยาในฐานะนายกเมืองพัทยา

ประวัติแก้ไข

สนธยาเกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506 มีชื่อเล่นว่า แป๊ะ เป็นบุตรของนายสมชาย และนางสติล คุณปลื้ม ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม[2]

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุกุมล คุณปลื้ม มีบุตรด้วยกัน 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

สนธยาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสามัคคีธรรม[3] (นำโดย นายณรงค์ วงศ์วรรณ) ในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติพัฒนา ได้รับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธยา ยังเป็นหนึ่งใน ส.ส.กลุ่ม 16[4]

ต่อมาในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 จึงลงสมัครและเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย[5] กระทั่งในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คนแรก) ในปี พ.ศ. 2545 (ในโควตาของพรรคชาติไทย) ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย และในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[6]

สนธยา คุณปลื้ม ยังนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในฐานะแกนนำกลุ่ม ส.ส. ซึ่งสื่อมวลชนให้ชื่อกลุ่มแกนนำนี้ว่า "8ส.+ส.พิเศษ" อันประกอบด้วย สมศักดิ์ เทพสุทิน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สุวิทย์ คุณกิตติ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สนธยา คุณปลื้ม และสรอรรถ กลิ่นประทุม ส่วน ส.พิเศษ คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์[7] โดยสนธยา คุณปลื้ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ตามลำดับ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองร่วมกับพรรคภูมิใจไทย[8] และไปสนับสนุนการจัดตั้งพรรคพลังชลแทน[9] และเป็นแกนนำพรรคพลังชล

ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[10] (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) สืบต่อจากนางสุกุมล ภรรยา ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เขาได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคพลังชล ให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังชล[11]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชล[12] แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในปี พ.ศ. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2561 แต่งตั้งให้สนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา[13] โดยอยู่ในวาระจนกระทั่ง สนธยา ลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565[14] หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยาชุดใหม่[15]

งานด้านกีฬาและอื่น ๆแก้ไข

สนธยา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลชลบุรี[16] และเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลศรีราชา[17]

สนธยา เคยเป็นอุปนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[18][19] ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "มติครม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-26. สืบค้นเมื่อ 2018-05-21.
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 6ก วันที่ 24 มกราคม 2535
 4. แหยงกลุ่ม 16 ไม่กล้าแตะ ‘ราเกซ’[ลิงก์เสีย]
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 6. "เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2011-06-02.
 7. "บุญจง ยัน ภท.มีเอกภาพ ปัดสมคิด เป็นหัวหน้า". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2012-12-16.
 8. ""คุณปลื้ม" ตั้งพรรคหนี "ยี้เนวิน" เป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-23. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 9. พลังชลเปิดตัวพรรคพร้อมผู้สมัคร8เขต
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 11. “สนธยา” นั่งหัวหน้าพรรคพลังชลตามคาด[ลิงก์เสีย]
 12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคพลังชล)
 13. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา
 14. Bhattarada (2022-03-24). "สนธยา คุณปลื้ม ลาออกนายกพัทยา ย้ำยังเล่นการเมือง". ประชาชาติธุรกิจ.
 15. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
 16. "อิเดมิตสึโดดหนุนฉลามชล3ปี100ล้าน-สนธยาลั่นต้องมีแชมป์ติดมือ". ข่าวสด. 22 Jan 2018. สืบค้นเมื่อ 26 Sep 2018.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. "ศรีราชาประกาศฉีด 6 แสนหากชนะกิเลน รับต่อเนื่อง 2 ล้านถ้ารอดตาย". SMM Sport. 24 Jan 2012. สืบค้นเมื่อ 26 Sep 2018.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. รายนามคณะกรรมการบริหารประจำปี 2553-2555 เก็บถาวร 2011-09-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบค้นเมื่อ 19 Sep 2011
 19. "บันทึกเทปถวายพระพรชัย". ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 21 Aug 2018. สืบค้นเมื่อ 26 Sep 2018.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)[ลิงก์เสีย]
 20. พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐