สุกุมล คุณปลื้ม

สุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคพลังชล

สุกุมล คุณปลื้ม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 28 ตุลาคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
ถัดไป สนธยา คุณปลื้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2518 (47 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พรรค พลังชล
คู่สมรส สนธยา คุณปลื้ม
บุตร 4 คน
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุกุมล คุณปลื้ม (สกุลเดิม โขนแจ่ม) ชื่อเล่น : เบียร์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2518[1] เป็นบุตรของนายเสนาะ กับนางอังคณา โขนแจ่ม สำเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสนธยา คุณปลื้ม มีบุตรด้วยกัน 4 คน

การทำงานแก้ไข

สุกุมล คุณปลื้ม เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคพลังชล ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทยอีกด้วย[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สุกุมล" เผยงานแรกเตรียมพร้อมสร้างพระเมรุ [ลิงก์เสีย]
  2. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
  3. สุกุมล คุณปลื้ม เธอเป็น 2 ที่สุดของครม.ยิ่งลักษณ์ อยากรู้ว่า"ที่สุด"ตรงไหนเอ่ย ?จากเว็บไซต์ มติชน
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ก่อนหน้า สุกุมล คุณปลื้ม ถัดไป
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ครม. 60)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
  สนธยา คุณปลื้ม