นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นักการเมืองและทนายความชาวไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)[1][2] รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์[3] ดูแลพื้นที่ภาคใต้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ธีระ สลักเพชร
ถัดไป สุกุมล คุณปลื้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 เมษายน พ.ศ. 2500 (64 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของ ชม และหนูเรียง อินทรสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนเข้าสู่วงการเมือง นิพิฏฐ์เป็นทนายความ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง มาโดยตลอดทุกสมัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เคยเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นกรรมการกฎหมายและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

ทางการเมืองแก้ไข

ในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นิพิฏฐ์ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพัทลุง และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์มีการจัดตั้ง รัฐบาลเงา นิพิฏฐ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรคให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา

นิพิฎฐ์เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย (การเลือกตั้ง 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550 และ 2554)
 • ประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2538)
 • เลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. 2553) [4]

เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[5]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแก้ไข

นิพิฎฐ์ ได้ตำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ หรือที่รู้จักและเรียกกันโดยทั่วไปว่า "บอร์ดชาติ" อันมี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นประธาน ซึ่งในวาระที่นายนิพิฏฐ์ได้อยู่ในบอร์ดชาติ ได้เกิดประเด็นซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันในวงกว้างถึงความเหมาะสมของขอบเขตการใช้อำนาจ วิธีพิจารณาตัวบทกฎหมาย และวิสัยทัศน์ของการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะวัฒนธรรม สืบเนื่องจากกรณีที่ทางบอร์ดชาติได้มีการสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่อง "Insects in the backyard" (กำกับโดยธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) ในราชอาณาจักรไทย ทั้งๆที่ขณะดำรงตำแหน่งในบอร์ดชาตินั้น ประเทศไทยได้มีการใช้ พรบ.ว่าด้วยการจัดเรตติ้งแล้ว และทางผู้สร้างภาพยนตร์ได้ยื่นขอเรต ฉ.20 ซึ่งเป็นเรตสูงสุด ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีรับชม แต่ทางนายนิพิฏฐ์ได้สั่งห้ามฉายโดยกล่าวอ้างว่าภาพยนตร์เรื่อง "Insects in the backyard" ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน จากวาระการพิจารณาดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสังเกตและคำถามมากมายจากผู้คนในสังคมถึงความเข้าใจต่อ พรบ.ฉบับใหม่ที่ว่าด้วยการจัดระเบียบอายุผู้ชมภาพยนตร์ของนายนิพิฏฐ์ และ บอร์ดชาติในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินในสายงานต่างๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางและเปิดเผย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99333033 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร04 วันที่มีมติ 13/08/2562 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 3. เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รวม ๑๘ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน พิเศษ 72ง วันที่ 8 มิถุนายน 2553
 5. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 7. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข