โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy) มีชื่อเดิมว่า"กุลสตรีวังหลัง" ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กุลสตรีวังหลัง

Wattana Wittaya Academy
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ว.
คำขวัญคุณธรรมนำวิชาการ
สถาปนาพ.ศ. 2417
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี   สีขาว-สีแดง
เพลงวัฒนาวิทยาลัย
ต้นไม้ต้นมะขาม
เว็บไซต์www.wattana.ac.th/
พื้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในโมเดลผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

ประวัติ แก้ไข

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน[1]จากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง" ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย”

หลักสูตร แก้ไข

 • ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจและรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศเรียนรู้ให้เหมาะสม มีกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกเรียนประกอบด้วยกลุ่ม Intensive English course, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา,ศิลปะ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
 • ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 การจัดการเรียนรู้เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ยืดหยุ่นวิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนและวิชาเลือกเพิ่มเติมต่างๆดังนี้
แผนการเรียนที่เปิดสอน
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.4
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.5
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.6
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ
 • โครงสร้างของร่างกาย
 • พีชคณิต
 • ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
 • สมุนไพรกับชีวิต
 • ออกแบบ
 • เขียนแบบเบื้องต้น
 • เครื่องสายไทย
 • ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม
 • ดนตรีคลาสลิก
 • นาฏลีลา
 • สืบสานเอกลักษณ์ไทย
 • กฎหมายที่ควรรู้
 • English for Tourism
 • หุ่นยนต์หรรษา
 • การแต่งคำประพันธ์
 • วรรณกรรมท้องถิ่น
 • หัตถกรรม
 • เครื่องสายผสม
 • ดนตรีสร้างสรรค์
 • ภาษาจีนเข้มข้น
 • เอกลักษณ์ไทย
 • ภูมิปัญญาไทย
 • เอกลักษณ์ไทย
 • แอโรบิค
 • การละคร
 • เซลล์
 • สารสังเคราะห์
 • วิเคราะห์ข่าวสาร
 • คณิตศาสตร์การเงิน
 • คณิตศาสตร์เข้มข้น
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม
 • จิตรกรรมไทย
 • นาฏยลักษณ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ
 • ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมชมรมให้นักเรียนที่สนใจได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมและความสนใจของตนเอง ตัวอย่างชมรมในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเช่น ชมรมดนตรีไทย ชมรมวงโยธวาทิต ชมรมดนตรีสกล ชมรมการละคร ชมรมภาษาและวัฒนธรรมสเปน ชมรมหมอภาษา ชมรมไอคิโด เป็นต้น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. "History of Wattana Wittaya Academy". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-26. สืบค้นเมื่อ 2016-10-21.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′39″N 100°33′38″E / 13.744288°N 100.560534°E / 13.744288; 100.560534