โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy) มีชื่อเดิมว่า"กุลสตรีวังหลัง" ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กุลสตรีวังหลัง

Wattana Wittaya Academy
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ว.
คำขวัญคุณธรรมนำวิชาการ
สถาปนาพ.ศ. 2417
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี   สีขาว-สีแดง
เพลงวัฒนาวิทยาลัย
ต้นไม้ต้นมะขาม
เว็บไซต์www.wattana.ac.th/
พื้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในโมเดลผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

ประวัติ แก้

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน[1]จากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า "โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง" ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นคือ ทุ่งบางกะปิ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”

หลักสูตร แก้

 • ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจและรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพสถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศเรียนรู้ให้เหมาะสม มีกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกเรียนประกอบด้วยกลุ่ม Intensive English course, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา,ศิลปะ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
 • ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 การจัดการเรียนรู้เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ยืดหยุ่นวิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนและวิชาเลือกเพิ่มเติมต่างๆดังนี้
แผนการเรียนที่เปิดสอน
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.4
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.5
วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้นม.6
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ
 • โครงสร้างของร่างกาย
 • พีชคณิต
 • ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
 • สมุนไพรกับชีวิต
 • ออกแบบ
 • เขียนแบบเบื้องต้น
 • เครื่องสายไทย
 • ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม
 • ดนตรีคลาสลิก
 • นาฏลีลา
 • สืบสานเอกลักษณ์ไทย
 • กฎหมายที่ควรรู้
 • English for Tourism
 • หุ่นยนต์หรรษา
 • การแต่งคำประพันธ์
 • วรรณกรรมท้องถิ่น
 • หัตถกรรม
 • เครื่องสายผสม
 • ดนตรีสร้างสรรค์
 • ภาษาจีนเข้มข้น
 • เอกลักษณ์ไทย
 • ภูมิปัญญาไทย
 • เอกลักษณ์ไทย
 • แอโรบิค
 • การละคร
 • เซลล์
 • สารสังเคราะห์
 • วิเคราะห์ข่าวสาร
 • คณิตศาสตร์การเงิน
 • คณิตศาสตร์เข้มข้น
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม
 • จิตรกรรมไทย
 • นาฏยลักษณ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ
 • ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมชมรมให้นักเรียนที่สนใจได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมและความสนใจของตนเอง ตัวอย่างชมรมในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเช่น ชมรมดนตรีไทย ชมรมวงโยธวาทิต ชมรมดนตรีสกล ชมรมการละคร ชมรมภาษาและวัฒนธรรมสเปน ชมรมหมอภาษา ชมรมไอคิโด เป็นต้น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. "History of Wattana Wittaya Academy". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-26. สืบค้นเมื่อ 2016-10-21.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°44′39″N 100°33′38″E / 13.744288°N 100.560534°E / 13.744288; 100.560534