สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ชื่อเล่น: หน่อย; เกิด: 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504) เป็นนักการเมืองสตรีชาวไทย อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย[1] เคยร่วมประท้วงในเหตุการณ์พฤษภา 2535 อดีตรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร และ ชวน หลีกภัย ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย[2] และประธานกรรมการผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย อีกทั้ง ยังสนิทสนมกับ อภิรักษ์ โกษะโยธิน นักการเมืองหลายสมัย

คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., จ.จ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถัดไป ธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ 2544 – 11 มีนาคม 2548
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า กร ทัพพะรังสี
ถัดไป สุชัย เจริญรัตนกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม 2538 – 14 สิงหาคม 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (60 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง พลังธรรม (2535-2541)
ไทยรักไทย (2541-2550)
เพื่อไทย (2555-2563)
ไทยสร้างไทย (2564–ปัจจุบัน)
คู่สมรส สมยศ ลีลาปัญญาเลิศ
บุตร 3 คน

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรสาวของสมพล เกยุราพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และเรณู เกยุราพันธ์ เธอได้สมรสกับสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ นักธุรกิจชาวไทย มีบุตรชาย 2 คน และธิดา 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

 1. ภูมิภัทร ลีลาปัญญาเลิศ (บอส)
 2. พีรภัทร ลีลาปัญญาเลิศ (เบสท์)
 3. ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ (จินนี่)

สุดารัตน์จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Shi 41) และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (MBA จาก GIBA) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [3]และ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

การเมืองแก้ไข

 • 13 กันยายน 2535 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังธรรม (ลาดพร้าว, วังทองหลาง, บางกะปิ, บึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง) และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[4] (สมัยรัฐบาลชวน 1/1)
 • สิงหาคม 2536 การจัดตั้งมูลนิธิผู้หญิงเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มผู้หญิงกับการเมือง ซึ่งต่อมา พัฒนาเป็นสถาบันผู้หญิงกับการเมือง (เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีความรู้ความเข้าใจในการเมือง ที่ถูกต้อง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น)
 • พ.ศ. 2537 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังธรรม (เป็นเลขาธิการสตรีคนแรกของพรรค)
 • 2 กรกฎาคม 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังธรรม (บางกะปิ, บึงกุ่ม, วังทองหลาง, คันนายาว, สะพานสูง)
 • 18 กรกฎาคม 2538 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหญิงคนแรก) (สมัยรัฐบาลบรรหาร 1)
 • 17 พฤศจิกายน 2539 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 7 (บางกะปิ, บึงกุ่ม, วังทองหลาง, คันนายาว, สะพานสูง) โดยเป็น ส.ส. ของพรรคพลังธรรม เพียงคนเดียวในสภา
 • ธันวาคม 2541 จัดตั้งโครงการ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกงานให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพของตนเองได้ในยามที่ประเทศกำลังประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 • 9 มกราคม 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย
 • 30 พฤษภาคม 2550 ถูกตัดสิทธิ์ 5 ปี (30 พ.ค. 50 -30 พ.ค. 55) พรรคไทยรักไทยถูกยุบ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างไทย และ พรรคไทยสร้างไทย          

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-12-01. สืบค้นเมื่อ 2020-12-01.
 2. ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย
 3. "เผย'คุณหญิงสุดารัตน์'นั่งนายกนิสิต'มจร'". คมชัดลึกออนไลน์. 2013-08-25.
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2535 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 2 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 3 นายธำรงค์ ไทยมงคล)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2535 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 2 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 3 นายธำรงค์ ไทยมงคล)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๗ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ”, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๓, ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ถัดไป
วันมูหะมัดนอร์ มะทา    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม.55)
(11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
  ธีระ สูตะบุตร
กร ทัพพะรังสี    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ครม.54)
(17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548)
  สุชัย เจริญรัตนกุล