กลุ่ม 16 เป็นกลุ่มของนักการเมืองไทยที่มีบทบาททางการเมืองชัดเจน 2 ครั้ง คือ กลุ่ม 16 ในปี พ.ศ. 2535 และกลุ่ม 16 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

กลุ่ม 16 พ.ศ. 2535 แก้

กลุ่ม 16 เป็นชื่อกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการรวมกันของ ส.ส.รุ่นใหม่[1] ในปี พ.ศ. 2535 โดยส่วนใหญ่เป็น ส.ส.พรรคชาติไทย และ พรรคชาติพัฒนา ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 โดยมี นายเนวิน ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี, นายจำลอง ครุฑขุนทด ส.ส.นครราชสีมา, นายธานี ยี่สาร ส.ส.เพชรบุรี, นายวราเทพ รัตนากร ส.ส.กำแพงเพชร เป็นแกนนำ และมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคชาติพัฒนา เป็นหัวหน้ากลุ่ม[2]

รายนามสมาชิก สส.กลุ่ม 16 แก้

รายนามสมาชิกกลุ่ม 16 (พรรคที่สังกัดที่ขณะนั้น)

 1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคชาติพัฒนา
 2. นายเนวิน ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคชาติไทย
 3. นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคชาติไทย
 4. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา
 5. นายจำลอง ครุฑขุนทด ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา
 6. นายสนธยา คุณปลื้ม สส.ชลบุรี พรรคชาติไทย
 7. นายวิทยา คุณปลื้ม ส.ส..ชลบุรี พรรคชาติไทย
 8. นายธานี ยี่สาร ส.ส.เพชรบุรี พรรคชาติไทย
 9. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.ราชบุรี พรรคชาติไทย
 10. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคชาติไทย
 11. นายวราเทพ รัตนากร ส.ส.กำแพงเพชร พรรคชาติไทย
 12. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคชาติพัฒนา
 13. นายประวัฒน์ อุตตะโมต ส.ส.จันทบุรี พรรคชาติพัฒนา
 14. นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ส.ส.ระยอง พรรคชาติไทย
 15. นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคชาติไทย
 16. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทย
 17. พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา
 18. นายเกษม รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์ พรรคชาติไทย
 19. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังธรรม
 20. นายเฉลิมชัย อุฬารกุล ส.ส.สกลนคร พรรคความหวังใหม่
 21. ร้อยตรีหญิงพนิดา เกษมมงคล ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเสรีธรรม
 22. นายเสริมศักดิ์ การุญ ส.ส.ระยอง พรรคชาติไทย

กลุ่ม 16 พ.ศ. 2565 แก้

เป็นกลุ่มการเมืองที่ถูกกล่าวถึงโดย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ และมี พิเชษฐ์ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (เดิมสังกัดพรรคประชาธรรมไทย) เป็นหัวหน้ากลุ่ม[3] มีบทบาทในช่วงกลางปี 2565 ในการประสานรวบรวมเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ้างอิง แก้