วราเทพ รัตนากร

ดร.วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัยจากจังหวัดกำแพงเพชรและแบบบัญชีรายชื่อตามลำดับ อดีตแกนนำ ส.ส.กลุ่ม 16[1]มี ส.ส.ร่วมรุ่นที่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในรัฐบาลและพรรคการเมืองหลายท่าน อาทิ เนวิน ชิดชอบ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ชูชาติ หาญสวัสดิ์ อิทธิ ศิริลัทธยากร สนธยา คุณปลื้ม ธานี ยี่สาร เป็นต้น ดร.วราเทพ มักมีชื่ออยู่บนหัวข้อข่าวในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การเมืองของพรรคเพื่อไทยเสมอ[2]

ดร.วราเทพ รัตนากร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พิสิฐ ลี้อาธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ถัดไป สมหมาย ภาษี
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ถัดไป อรรคพล สรสุชาติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (56 ปี)
กำแพงเพชร ประเทศไทย
คู่สมรส นางอรอุมา รัตนากร
ศาสนา พุทธ

วราเทพ รัตนากร เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดกำแพงเพชร สมรสกับนางอรอุมา รัตนากร มีบุตร ธิดา 3 คน

การศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

นายวราเทพ รัตนากร มีผลงานจากการที่ลงพื้นที่มาต่อเนื่องตั้งแต่เป็นผู้แทนฯสมัยแรก พ.ศ. 2535 เริ่มทำงานฝ่ายบริหารเมื่อปี 2538ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาลสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และสร้างผลงานเข้าตาประชาชนตามนโยบายพรรคไทยรักไทยสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในยุคนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[4] ในช่วงนั้นนายวราเทพได้ใช้เวลาศึกษาจากทั้ง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.), สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) และปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง[5]จนจบการศึกษา

หลังจากพ้นเวลา 5 ปี ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3)[6] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556[7]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 18[8]

นายวราเทพ ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2557 เรียกให้ไปรายงานตัว และ พี่ชายเขา นาย สุนทร รัตนากร ถูก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่ง ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน[10]

คดีหวยบนดินแก้ไข

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้จำคุกนายวราเทพ รัตนากร จำเลยในคดีทุจริตโครงการออกสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน) ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเวลา 2 ปี ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. แหยงกลุ่ม 16 ไม่กล้าแตะ ‘ราเกซ’
 2. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1355112534&grpid=03&catid=16&subcatid=1600
 3. http://www.info.ru.ac.th/Vol46/01_46.pdf
 4. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 5. [1]
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๕)
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/161/11.PDF
 11. จำเลยหวยบนดินรอดคุก-รอลงอาญา ปรับแค่ 2 หมื่น!
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)