เปิดเมนูหลัก

อำเภอคลองขลุง

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

คลองขลุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอคลองขลุง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองขลุง
คำขวัญ: ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย
ผลไม้รสดี มีชื่อไม้ดอกไม้ประดับ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°13′0″N 99°43′12″E / 16.21667°N 99.72000°E / 16.21667; 99.72000
อักษรไทยอำเภอคลองขลุง
อักษรโรมันAmphoe Khlong Khlung
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด783.332 ตร.กม. (302.446 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด71,358
 • ความหนาแน่น91.09 คน/ตร.กม. (235.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์62120
รหัสภูมิศาสตร์6205
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชื่อเดิมแก้ไข

เดิมชื่อ อำเภอขาณุ ต่อมาในปี 2482 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอคลองขลุง ดังในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอคลองขลุงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคลองขลุงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 101 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คลองขลุง (Khlong Khlung) 6. วังแขม (Wang Khaem)
2. ท่ามะเขือ (Tha Makhuea) 7. หัวถนน (Hua Thanon)
3. ท่าพุทรา (Tha Phutsa) 8. วังไทร (Wang Sai)
4. แม่ลาด (Mae Lat) 9. วังบัว (Wang Bua)
5. วังยาง (Wang Yang) 10. คลองสมบูรณ์ (Khlong Sombun)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคลองขลุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลคลองขลุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองขลุง
 • เทศบาลตำบลท่าพุทรา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าพุทรา
 • เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ามะเขือ
 • เทศบาลตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขลุง (นอกเขตเทศบาลตำบลคลองขลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเขือ (นอกเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพุทรา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าพุทรา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแขมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวถนนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ทั้งตำบล