อำเภอทรายทองวัฒนา

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

ทรายทองวัฒนา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด เดิมชื่อ "กิ่งอำเภอทุ่งทราย" ก่อนที่จะเปลี่ยนนามเป็น "ทรายทองวัฒนา" ในปัจจุบันที่มาของชื่อ "ทรายทองวัฒนา" ได้นำเอาคำตัวท้ายของชื่อทั้ง 3 ตำบล ในเขตการปกครอง ได้แก่ ทราย - มาจากตำบลทุ่งทราย ทอง - มาจากตำบลทุ่งทอง และ วัฒนา - มาจากตำบลถาวรวัฒนา แล้วนำมาประกอบกันถือปรัชญาแห่งความสามัคคีธรรม หรือเป็นมงคลนามสืบไป

อำเภอทรายทองวัฒนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sai Thong Watthana
ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา
ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา
คำขวัญ: 
กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหมี่งามวิไล ระบือไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอทรายทองวัฒนา
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอทรายทองวัฒนา
พิกัด: 16°18′48″N 99°49′54″E / 16.31333°N 99.83167°E / 16.31333; 99.83167
ประเทศ ไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด202.226 ตร.กม. (78.080 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด22,668 คน
 • ความหนาแน่น112.09 คน/ตร.กม. (290.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62190
รหัสภูมิศาสตร์6208
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคลองขลุง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอคลองขลุง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปีเดียวกัน[1]

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอนี้เป็น กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปีเดียวกัน[2] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอคลองขลุง ขึ้นเป็น อำเภอทรายทองวัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

 • วันที่ 19 กันยายน 2515 ตั้งตำบลทุ่งทราย แยกออกจากตำบลวังยาง[4]
 • วันที่ 25 กันยายน 2527 ตั้งตำบลถาวรวัฒนา แยกออกจากตำบลวังแขม และตั้งตำบลทุ่งทอง แยกออกจากตำบลทุ่งทราย[5]
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร[6]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทอง และตำบลถาวรวัฒนา อำเภอคลองขลุง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งทราย[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอคลองขลุง
 • วันที่ 5 มีนาคม 2539 เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง เป็น กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา[2]
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะกิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอคลองขลุง เป็น อำเภอทรายทองวัฒนา[3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทรายทองวัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทรายทองวัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทุ่งทราย (Thung Sai)
2. ทุ่งทอง (Thung Thong)
3. ถาวรวัฒนา (Thawon Watthana)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนาทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งทราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 3. April 22, 1992.
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (19 ง): 4. March 5, 1996.
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (139 ง): 2363–2370. September 19, 1972.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (130 ง): 3351–3356. September 25, 1984.
 6. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสีดา ภูหลวง นาอ้อ เมยวดี เขาค้อ ทุ่งทราย และศรีบรรพต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (171 ง): 5641–5642. November 19, 1973.